Na mjesnom groblju u Opatovcu djelatnici Gradskog muzeja Nova Gradiška, predvođeni dr.sc.Marijom Mihaljević, ravnateljicom Muzeja pronašli su ostatke stare crkve sv. Stjepana, prvomučenika iz 13. na prijelazu u 14. stoljeće.  Kako kaže Marija Mihaljević, crkva je vrlo interesantna, a do sada su među građevinskim ostacima pronađeni elementi arhitektonske kamene plastike. Radovi na iskopinama su u tijeku i ovo bogato otkriće svakako će doprinijeti otkrivanju do sada nepoznatih dijelova povijesti opatovačkog kraja kraja.      

 

Slične objave