FRANJEVAČKI SAMOSTAN CERNIK

Stvaraju se uvjeti za turističku prezentaciju kulturnog blaga Franjevačkoga samostana u Cerniku

CERNIK, 12. lipnja 2020. – Na inicijativu i pod vodstvom agilnog fra Vjencislava Janjića postupno se stvaraju uvjeti za turističku prezentaciju kulturnog i povijesnog blaga koje posjeduje Franjevački samostan u Cerniku, a koje su franjevci godinama prikupljali i brižljivo čuvali.
Fra Vjenceslav Janjić po povratku u cerničku župu, u kojoj je bio duhovni pastir i od 1987. do 1997., u suradnji sa Općinom Cernik, Brodsko-posavskom županijom i ministarstvima kulture i turizma, polako i uporno realizira turističku i stvara uvjete za otvaranje vrata bogate riznice vrijednih umjetničkih djela, neprocjenjivih knjižnih naslova, slika, liturgijskoga posuđa i misnoga ruha, koji će sigurno privući pozornost i u Cernik i franjevački samostan dovesti turističku klijentelu da vidi neprocjenjivo vjersko i kulturno blago. Da bi ih se dovelo, ali i zadržalo u Cernik treba, kako je isplanirao fra Janjić, osigurati smještajne i neke komunalne uvjete, kao što je parkiralište. U samostanu je već uređeno 5 apartmana u kojima se može odsjesti, a nudi se puni pansion za vrlo povoljnu cijenu. Već sada posjetitelji se mogu upoznati dijelom do sada realiziranoga kulturnoga programa u sklopu Muzeja franjevačkih mučenika.
„Da bismo mogli biti registrirani kao kulturno-duhovni centar pri Ministarstvu turizma morali smo zadovoljiti zadane norme. Između ostaloga, to je i vlastito parkiralište.
Prakiralište koje se gradi u sklopu samostana bit će otvoreno i kao javno parkiralište sa 35 mjesta za automobile, 3 mjesta za autobuse i nekoliko slobodnih mjesta za motocikle i bicikle. Ova investicija stoji 725.000 kuna. Veći dio tih sredstava uspjeli smo dobiti od Brodsko-posavske županije i Općine Cernik. Dobili smo besplatno cjelokupnu projektnu dokumentaciju od tvrtke MIG, vlasnika Mate Gavrana, a Kamenolom u Giletincima nam je poklonio kamen za izgradnju parkirališta. Kod nas se, na žalost, ne zna hoće li se završiti na vrijeme. Tvrtka iz Slavonskoga Broda godinu dana nas je zavlačila i nisu izvršili posao, pa smo angažirali domaće tvrtke. Rade koliko mogu, ali nitko se kod nas ne drži strogo dogovora. Daj Bože da radove završe do kraja lipnja“, kaže fra Vjenceslav Janjić.

Autor: Franjo Samardžić

Foto: I. Herceg, Ksenija Lipičanin

Slične objave