OPĆINA REŠATARI

REŠETARI: Nakon reciklažnog dvorišta privode se kraju radovi na izgradnji dječjeg vrtića, društvenog i vatrogasnog doma

REŠETARI,  3.  listopada 2020. -  Ova godina  za Općinu Rešetari  ostati će zabilježena kao godina u kojoj   su realizirani   brojni projekti, među kojima i nekoliko veoma značajnih projekta   od interesa za stanovništvo, posebno za najmlađe i vatrogasce. Uz  to  pripremani su  i  novi projekti.

   -Uz nekoliko  drugih projekata realizirana su ili su pri kraju realizacije  tri velika projekta. Nedavno je u rad pušteno  reciklažno dvorište  u vrijednosti 5,1 milijun kuna, a u završnoj fazi izgradnje su  zgrade dječjeg vrtića i vatrogasnog doma u Rešetarima. Očekujemo  da će se najkasnije do kraja listopada završiti radovi na  izgradnji dječjeg  vrtića, a do  15 studenog  i radovi na  izgradnji  društvenog i  vatrogasnog  doma.

    Moram  pohvaliti izvođače radove  koji su radove započeli prošle godine i unatoč  pandemiji koronavirusa ove godine  cijelo vrijeme radili uz epidemiološke mjere  Civilne zaštite i Općine Rešetari.  U jednom smo  trenutku na gradilištima  imali formi iz cijele Hrvatske.

  Dječji vrtić je u vrijednosti od oko  10 milijuna kuna, a isto toliko i vatrogasni dom. Slijedeći tjedan   kreće još jedan EU projekt    kojim ćemo  na području cijele općine  stara rasvjetna tijela  na javnoj rasvjeti  zamijeniti  s LED rasvjetom vrijednom 2,6 milijuna kuna. Nova javna rasvjeta  donijet će na značajne uštede.

  Uz velike EU projekte  koje smo realizirali  imali smo  značajne i zahtjevne  aktivnosti na projektima koje pripremamo. Iako se radi o manjim projektima oni su vrlo bitni  za život ljudi na području naše općine.

 U zadnjih nekoliko mjeseci ostavili smo  vidljiv i pozitivan  trag. Moram naglasiti da  je bilo teško raditi  u uvjetima  pandemije  koronavirusa i  epidemioloških mjera jer se  morala nastaviti komunikacija svih aktera, od  ministarstvima i Vlade RH  do  Županije i jedinice lokalne samouprave. 

 Očekujem za  mjesec dana   da će se radovi u cijelosti završiti kada će uslijediti tehnički pregledi i dobivanje uporabnih dozvola, otvaranje i stavljanje na upotrebu  prostora koje smo izgradili. Ovi objekti će dati jednu  novu dimenziju mjestu Rešetari i Opšini Rešetari i  pridonijeti da budemo jedna jača  lokalna zajednica  i bolje društvo - izjavio je načelnik Zlatko Aga.

Slične objave