Interview: Davor Vlaović PDF Ispis E-mail
Autor Ksenija Lipičanin   
12. listopada 2010.

RECESIJA ODNIJELA 3 000 RADNIH MJESTA

S obzirom na krizu i recesiju, kako ocjenjujete stanje gospodarstva u Županiji?

Nema sumnje da se posljedice svjetske gospodarske krize i recesije osjećaju i u našoj županiji. Negativni trendovi iz 2009. godine nastavljeni su, nažalost, i u 2010. godini. Nezaposlenost je u porastu, prema podacima za kolovoz ove godine, nezaposlenost (15.724 nezaposlene osobe) je povećana za 14,3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje iako je zadnjih nekoliko mjeseci blago smanjena zbog utjecaja sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi i turizmu. Sada smo po broju nezaposlenih otprilike na razini na kojoj smo bili prije 4-5 godina. Paralelno s tim smanjena je zaposlenost, možemo ovako ugrubo reći da je recesija u zadnjih godinu i pol dana odnijela oko 3.000 radnih mjesta u realnom sektoru gospodarstva, a otprilike za taj broj je povećan broj nezaposlenih.

Vanjskotrgovinska razmjena u prvih šest mjeseci ove godine manja je za 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prošle godine smo već imali smanjenje za 26%. Izvoz je lani bio manji za 24%, a u prvih šest mjeseci 2010. godine bilježi se smanjenje izvoza za daljnjih 13% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Smanjen je i uvoz što govori o padu gospodarskih aktivnosti općenito. Broj tvrtki nije smanjen, dapače, nešto je i povećan, ali imamo smanjenje u obrtništvu kao važnom segmentu županijskog gospodarstva. U 2010. godini nastavljen je negativan trend iz 2009. godine jer je više obrta zatvoreno nego što je otvoreno. To naravno znači i smanjenje zaposlenosti u obrtništvu. Također, manja je i investicijska aktivnost poduzetnika, mnoge najavljene investicije, posebice u našim poslovnim zonama, odgođene su za bolja vremena.
Stanje je trenutno zaista teško, posebice u našoj regiji koja ionako značajno zaostaje za prosjekom države. Nažalost, na te tijekove ne možemo baš previše utjecati te očekujemo da će mjere i projekti iz Programa gospodarskog oporavka Vlade RH pozitivno utjecati i odraziti se i na našu Županiju.

Koje su tvrtke danas u Županiji nositelji gospodarskog razvoja ?
Još uvijek je metaloprerađivačka industrija najjača i najvažnija grana županijskog gospodarstva. Slijedom toga, iz ove su djelatnosti i vodeće tvrtke u Županiji promatrano prema ostvarenom ukupnom prihodu i dobiti. Pri tome bih posebno izdvojio tvrtku ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. (ĐĐ TEP) koja je već nekoliko godina vodeća županijska tvrtka i po ukupno ostvarenom prihodu i po ostvarenoj dobiti. Posebno je važno istaći da ova tvrtka i u vrijeme recesije bilježi velike stope rasta te je u prošloj godini povećala ukupni prihod za 19 %, a dobit za čak 55 %. U ovoj djelatnosti su još neke tvrtke iz sustava ĐĐ koje se nalaze u prvih 10 tvrtki u Županiji (ĐĐ Montaža, ĐĐ Specijalna vozila, ĐĐ Zavarene posude). Vrlo je važna i djelatnost građevinarstva u kojoj je veliki broj tvrtki i obrta, a tu su najznačajnije tvrtke Projektgradnja d.d. (Gornja Vrba), Skela-mont d.o.o. (Gornja Vrba) i Ceste d.d. (Slavonski Brod), tvrtke iz područja visokogradnje i niskogradnje. Zbog smanjenja državnih investicija u infrastrukturi i cestogradnji te praktično zamrlog tržišta nekretnina, ova je djelatnost danas u velikim poteškoćama. U prehrambenoj industriji vodeća je tvrtka Vindon d.o.o. (Slavonski Brod), a u kemijskoj industriji lider je tvrtka Chromos Svjetlost d.o.o. (Lužani). Značajna je i djelatnost trgovine u kojoj se ističe Prvča d.o.o. (Nova Gradiška), a nekada vrlo značajna drvoprerađivačka industrija danas je na vrlo niskim granama te je u prvih 10 tvrtki samo Decospan Mato furnir d.o.o. iz Oprisavaca koja se bavi proizvodnjom furnira.

Kakvo je stanje u obrtništvu i kako Županija potiče njegov razvoj?

Stanje je u obrtništvu posebno teško i već sam u uvodu rekao da u obrtništvu, kao važnom segmentu županijskog gospodarstva s oko 9.000 zaposlenih, bilježimo i smanjenje broja aktivnih obrtnika i smanjenje zaposlenosti iako je obrtništvo zadnjih 15 godina intenzivno raslo i razvijalo se te je dobrim dijelom amortiziralo smanjenje zaposlenosti u velikim gospodarskim sustavima.  
Želeći dati svoj doprinos u ublažavanju posljedica gospodarske krize odnosno poticanju gospodarskog razvoja na svom području, bez pretenzija i velikih očekivanja obzirom na vrlo ograničena sredstva i utjecaj regionalne i lokalne samouprave na makroekonomska kretanja, Brodsko-posavska županija također provodi niz aktivnosti i projekata u cilju poticanja gospodarstva odnosno poduzetništva i obrtništva:

 

1) KREDITIRANJE PODUZETNIKA UZ SUBVENCIJU KAMATA
- Županijski kreditni program "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" (LPR-MG) provodi se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i poslovnim bankama (PBZ i ERSTE). Ukupni kreditni fond je 55 milijuna kuna, vrlo povoljni uvjeti (rok otplate do 10 godina, poček do 2 godine, kamata za poduzetnike 3,5 – 4,75 %), krediti su subvencionirani sa po 2 % od strane MINGORP-a i Brodsko-posavske županije, krediti su za investicijska ulaganja i obrtna sredstva (do 30 % iznosa kredita) u isključivo proizvodne djelatnosti. Program je u tijeku, a u 2010. godini odobrena je subvencija kamate za 8 investicija za ukupni iznos od 9,4 milijuna kuna kredita čime će se omogućiti otvaranje 55 novih radnih mjesta.
- Reprogramiranje postojećih kredita iz prethodnih županijskih kreditnih programa onim poduzetnicima koji su dospjeli u poteškoće zbog recesije odnosno nakon 01.07.2008. godine, a na njihov zahtjev. Za vrijeme reprograma MINGORP i Brodsko-posavska županija subvencioniraju svoj dio kamate kako je pojedinim programom predviđeno. Mjera je kontinuirano na snazi od travnja 2009. godine.
- Početak rada Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u Slavonskom Brodu kroz mjesečne cjelodnevne sastanke s poduzetnicima koji prethodno iskažu interes za to. HBOR trenutno ne može širiti broj područnih ureda, ali zato svaki mjesec djelatnici Područnog ureda Osijek imaju poduzetnički infodan u Slavonskom Brodu čime su kreditni programi HBOR-a postali dostupniji poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije. Mjera je u provedbi od svibnja 2009. godine.

2) POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA
- "Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave" provodi se u suradnji s MINGORP-om i gradovima/općinama, a do sada je rezultirao ulaganjima od 25,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava MINGORP-a čime je 5 poduzetničkih zona stavljeno u funkciju (komunalno opremljeno zemljište spremno za prihvat investitora ili oni već posluju u zoni), 10-ak zona je u izgradnji, a 10-ak u pripremi. Nakon prikupljenih zahtjeva odnosno projekata od JLS-a, sačinjen je "Plan razvoja poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2010. – 2012. godine", te je isti, zajedno sa pojedinačnim projektima, u svibnju 2010. godine kandidiran prema MINGORP-u radi dobivanja bespovratnih sredstava što je rezultiralo odobravanjem 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 5 naših projekata.
- Projekt "Poduzetnik u županijskoj poduzetničkoj zoni" podrazumijeva sufinanciranje investicija u poduzetničkim zonama i u skladu je s politikom redefiniranja sustava županijskih potpora. Županija više neće sufinancirati izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama JLS-a, već će sredstva usmjeriti u potpore poduzetnicima – investitorima u zonama, posebice onima koji su već kupili parcele u zonama, ali su planirane investicije odgodili zbog neizvjesnosti recesije. Sufinancira se rješavanje komunalnih i infrastrukturnih zahvata na čestici u zoni, izgradnja poslovnih objekata u zoni i kupnja strojeva i opreme za poslovanje u zoni. Projekt je u završnoj fazi realizacije, a za provedbu projekta osigurana su sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 500.000 kuna.

3) POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I ŽUPANIJE KAO REGIJE
- Projekt "Certifikacija sustava kvalitete u Brodsko-posavskoj županiji" podrazumijeva sufinanciranje postupka ishođenja raznih certifikata za proizvodne procese ili pojedine proizvode (ISO, HACCP, GLOBALGAP...) odnosno stjecanje prava uporabe znaka HRVATSKA KVALITETA i IZVORNO HRVATSKO. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom preduvjet je i ulaznica poduzetnicima za dobivanje poslova, posebice na inozemnim tržištima te je to stoga mjera za podizanje njihove konkurentnosti. Projekt je u završnoj fazi realizacije, a za provedbu projekta osigurana su sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 300.000 kuna.
- Izrada Poslovnog vodiča kroz Brodsko-posavsku županiju, Kataloga poduzetničkih zona Brodsko-posavske županije te Kataloga investicijskih projekata Brodsko-posavske županije nameće se kao neophodna potreba za privlačenje investicija i investitora. Ovome se do sada nije pridavao potreban značaj, no, danas kada je u Hrvatskoj velika konkurencija za privlačenje investitora, bez ovakvih edicija ne mogu se kvalitetno predstavljati lokacije za investitore kao ni uvjeti i pogodnosti koje im se pružaju. Ove će se publikacije raditi samostalno te u suradnji s Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja (APIU), biti će dvojezične (hrvatski/engleski), u tiskanom obliku i na CD-u te dostupne na web stranicama Županije, CTR-a, Gospodarske i Obrtničke komore.
- Brodsko-posavska županija sa još 7 hrvatskih županija provodi Projekt "Razvoj investicijskog okruženja", koji je dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost, a koji se financira iz predpristupnog fonda EU-a (IPA – komponenta IIIc). Cilj projekta je certificiranje Županije kao povoljne ulagačke destinacije, projekt je u provedbi, a provodi ga imenovani županijski tim čiji je zadatak zadovoljiti tri vrlo zahtjevna standarda (informacijski, imovinski i marketinški).

4) POTICANJE INOVATORSTVA
- Projekt "Razvoj inovatorstva u Brodsko-posavskoj županiji" podrazumijeva sufinanciranje troškova prijave patenata odnosno inovacija Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, troškova izrade prototipa te troškova komercijalizacije inovacija. Prednost imaju projekti komercijalizacije inovacija. Projekt je u završnoj fazi realizacije, a za provedbu projekta osigurana su sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 100.000 kuna. 
- Za poticanje aktivnosti Brodsko-posavske udruge inovatora (BPUI) predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a namijenjena su za aktivnosti savjetovališta za inovatore te za nastupe na sajmovima inovacija. Brodsko-posavska županija je u svibnju 2010. godine bila županija – partner na 3. Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji AGRO ARCA u Slatini.

5) POTICANJE OBRTNIŠTVA
- Poticanje obrtništva u suradnji i putem Obrtničke komore Brodsko-posavske županije za razne programske aktivnosti (seminari, sajmovi, edukacija, zakonodavstvo) je aktivnost za koju je u 2010. godini planirano 80.000 kuna proračunskih sredstava.

6) ŽUPANIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA
- Centar za tehnološki razvoj d.o.o. Slavonski Brod već niz godina nosi ulogu županijske razvojne agencije, a od početka 2010. godine isti je u potpunom vlasništvu Brodsko-posavske županije. Slijedom toga, CTR d.o.o. predložen je Agenciji za regionalni razvoj RH za regionalnog koordinatora za Brodsko-posavsku županiju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i imati će ključnu ulogu u koordinaciji i poticanju regionalnog razvoja te pripremi projekata koji će se financirati iz domaćih i stranih izvora, a u cilju smanjenja razlika u regionalnom razvoju pojedinih hrvatskih regija odnosno županija. Također, CTR d.o.o. je centralno mjesto pružanja svih vrsta usluga poduzetničkom sektoru i JLS-ima, najvećim dijelom besplatno, a ponajviše u pripremi dokumentacije i kandidiranju projekata za kreditna i bespovratna sredstva iz raznih izvora. O kvaliteti Županijske razvojne agencije te stručnosti njegovih djelatnika najbolje svjedoči činjenica da je na 14. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu, koje je pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održano u Šibeniku (svibanj 2010. godine), CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. proglašen najboljom poduzetničkom razvojnom agencijom u Hrvatskoj. Za rad i aktivnosti CTR-a osigurano je 750.000 kuna u 2010. godini.

7) SUFINANCIRANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA
- Uz "Sajam Brod" i "Poljoprivredno-poduzetničke ideje" koje sama organizira, Brodsko-posavska županija sufinancira nastupe poduzetnika na gospodarskim, obrtničkim, turističkim i drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu direktno ili u suradnji s Gospodarskom i Obrtničkom komorom (München, Pula, Slatina, Osijek, Bjelovar, Zagreb i dr.). Nastupi na sajmovima su značajna promotivna aktivnost za poduzetnike (uspostava novih kontakata, pronalazak novih poslovnih partnera, novih tržišta i sl.). Za aktivnost "Sajmovi i manifestacije" osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 170.000 kuna.

8) INFORMIRANJE I EDUKACIJA PODUZETNIKA
- "Program usavršavanja managera" (PUMA) provodi se u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), a kroz program se vrši stručno usavršavanje poduzetnika, vlasnika tvrtki/obrta te nadarenih studenata završnih godina studija kroz 10 mjesečnih cjelodnevnih seminara tijekom godine s odabranim temama i predavačima. Brodsko-posavska županija sufinancira PUMA program sa 50.000 kuna.
Jedan od pravaca razvoja Županije je i poljoprivreda. Kako se ta djelatnost nosi s krizom ?
u vremenu otežanih uvjeta gospodarenja, ulaganja u poljoprivredu Brodsko-posavske županije planirana su u 2010. godini u iznosu od 8.765.424,86 kn, a raspoređena su prema slijedećim namjenama:
- Ulaganje sredstava u vodno gospodarstvo i izradu projektne dokumentacije iznosi 4.959.281,32 kn, odnosno 56,58 %.
- Poticanje poljoprivredne proizvodnje iznositi će 3.396.143,54 kn, odnosno 38,74 %.
- Na edukaciju poljoprivrednika, gospodarske manifestacije i druge promidžbene aktivnosti planira se utrošiti 410.000,00 kn, a što predstavlja 4,68 % ukupnih investiranja u poljoprivredu iz proračuna Brodsko-posavske županije.
Punjenje Županijskog proračuna tijekom 2010. godine odredilo je i proračunsku potrošnju, pa je proračunski razdjel poljoprivrede od planiranih 8.765.424,86 kn u prvih 6 mjeseci 2010. godine  realiziran s 2.656.765,96 kn, odnosno 30,31 %.
Nismo u potpunosti zadovoljni s planom i realizacijom Proračuna Brodsko-posavske županije 2010. godine te ćemo nastojati u narednom razdoblju nastaviti financirati započete programe i projekte, a u cilju unaprjeđenja stanja u poljoprivredi Brodsko-posavske županije.
Poslovanje u uvjetima financijske krize poljoprivredna gospodarstva teško podnose, a što se reflektira i nemogućnošću izvršavanje određenih obveza.  Stoga je važno naglasiti da je Brodsko-posavska županija donijela Odluku o oslobađanju obveze plaćanja naknade zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu u dijelu koji je prihod županijskog proračuna.
Ova Odluka ima za cilj rasteretiti poljoprivredne proizvođače s područja Brodsko-posavske županije za oko 1.200.000,00 kn koliko je s naslova zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini uplaćeno u županijski proračun.
Uvažavajući već izrečenu i složenu situaciju poljoprivrednog sektora, a imajući u vidu i financijsko stanje proračuna jedinica lokalne samouprave, također je predloženo svim jedinicama lokalne samouprave da se pridruže Županiji i pomognu poljoprivrednicima sa svog područja donošenjem istovjetne Odluke.

Share
 
Povezani tekstovi :

» Interview: Davor Vlaović

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA SPREMNA ZA ULAZAK U EUROPSKU UNIJUIma li izgleda da država podmiri dug za štete nastale od mraza na voćnjacima? Može li tu i Županija pomoći voćarima?Zahtjev za sanaciju šteta s procijenjenim štetama na...

» Interview: Davor Vlaović

ŽUPANIJA POTIČE OŽIVLJAVANJE POLJOPRIVREDE Kako Županija rješava problem vodoopskrbe pitkom vodom na području općina Rešetari i Staro Petrovo Selo?Vodoopskrba i vodoodvodnja goruća su pitanja svih jedinica uprave i samouprave kojima...

» Interview: Davor Vlaović

MALO GOSPODARSTVO NOSITELJ GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI I RAZVITKA ŽUPANIJEU 8 različitih kreditnih linija realizirano je ukupno 469 pojedinačnih kredita u ukupnoj vrijednosti plasiranih kreditnih sredstava od 267,4 milijuna kuna čime je potaknuto...

» Interview: Davor Vlaović

RAZGOVOR S DAVOROM VLAOVIĆEM, DOŽUPANOM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOGROMNE ŠTETE OD POPLAVENa koliko se procijenjuju štete od poplave na području Brodsko-posavske županije?Uslijed velikih količina oborina – kiše koja je padala danima na ...

» Interview: Davor Vlaović

RAZGOVOR SA DAVOROM VLAOVIĆEM, DOŽUPANOM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEŽUPANIJA FINANCIJSKI PODUPIRE I PRATI RAZVOJ GOSPODARSTVAKako ocjenjujete stanje u gospodarstvu na području Brodsko-posavske županije ?Gospodarstvo je zasigurno najvažnije...

Komentari  

 
#1 Rolland 2018-10-31 11:17
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn additional cash
every month. You can use the best adsense alternative
for any type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Here is my blog - BestDarell: [obrisano]s[obr isano]MightyJac ki.blogspot.co.uk
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Kolumne: Mario Filipi, dipl. pol.

Hrvatska i svijet
Kolumne: Mario Filipi

Kolumne: Prof. Ante Gradiška

Caro diario!
Kolumne: Prof. Ante Gradischa

LAG Zapadna Slavonija
 
Otvoren novi caffe bar u Benkovićevoj 16
 

Pomozite pronaći nestale

Klikni za više informacija
Nacionalna evidencija nestalih osoba