Interview: Davor Vlaović PDF Ispis E-mail
Autor Ksenija Lipičanin   
12. listopada 2010.

RECESIJA ODNIJELA 3 000 RADNIH MJESTA

S obzirom na krizu i recesiju, kako ocjenjujete stanje gospodarstva u Županiji?

Nema sumnje da se posljedice svjetske gospodarske krize i recesije osjećaju i u našoj županiji. Negativni trendovi iz 2009. godine nastavljeni su, nažalost, i u 2010. godini. Nezaposlenost je u porastu, prema podacima za kolovoz ove godine, nezaposlenost (15.724 nezaposlene osobe) je povećana za 14,3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje iako je zadnjih nekoliko mjeseci blago smanjena zbog utjecaja sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi i turizmu. Sada smo po broju nezaposlenih otprilike na razini na kojoj smo bili prije 4-5 godina. Paralelno s tim smanjena je zaposlenost, možemo ovako ugrubo reći da je recesija u zadnjih godinu i pol dana odnijela oko 3.000 radnih mjesta u realnom sektoru gospodarstva, a otprilike za taj broj je povećan broj nezaposlenih.

Vanjskotrgovinska razmjena u prvih šest mjeseci ove godine manja je za 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prošle godine smo već imali smanjenje za 26%. Izvoz je lani bio manji za 24%, a u prvih šest mjeseci 2010. godine bilježi se smanjenje izvoza za daljnjih 13% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Smanjen je i uvoz što govori o padu gospodarskih aktivnosti općenito. Broj tvrtki nije smanjen, dapače, nešto je i povećan, ali imamo smanjenje u obrtništvu kao važnom segmentu županijskog gospodarstva. U 2010. godini nastavljen je negativan trend iz 2009. godine jer je više obrta zatvoreno nego što je otvoreno. To naravno znači i smanjenje zaposlenosti u obrtništvu. Također, manja je i investicijska aktivnost poduzetnika, mnoge najavljene investicije, posebice u našim poslovnim zonama, odgođene su za bolja vremena.
Stanje je trenutno zaista teško, posebice u našoj regiji koja ionako značajno zaostaje za prosjekom države. Nažalost, na te tijekove ne možemo baš previše utjecati te očekujemo da će mjere i projekti iz Programa gospodarskog oporavka Vlade RH pozitivno utjecati i odraziti se i na našu Županiju.

Koje su tvrtke danas u Županiji nositelji gospodarskog razvoja ?
Još uvijek je metaloprerađivačka industrija najjača i najvažnija grana županijskog gospodarstva. Slijedom toga, iz ove su djelatnosti i vodeće tvrtke u Županiji promatrano prema ostvarenom ukupnom prihodu i dobiti. Pri tome bih posebno izdvojio tvrtku ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. (ĐĐ TEP) koja je već nekoliko godina vodeća županijska tvrtka i po ukupno ostvarenom prihodu i po ostvarenoj dobiti. Posebno je važno istaći da ova tvrtka i u vrijeme recesije bilježi velike stope rasta te je u prošloj godini povećala ukupni prihod za 19 %, a dobit za čak 55 %. U ovoj djelatnosti su još neke tvrtke iz sustava ĐĐ koje se nalaze u prvih 10 tvrtki u Županiji (ĐĐ Montaža, ĐĐ Specijalna vozila, ĐĐ Zavarene posude). Vrlo je važna i djelatnost građevinarstva u kojoj je veliki broj tvrtki i obrta, a tu su najznačajnije tvrtke Projektgradnja d.d. (Gornja Vrba), Skela-mont d.o.o. (Gornja Vrba) i Ceste d.d. (Slavonski Brod), tvrtke iz područja visokogradnje i niskogradnje. Zbog smanjenja državnih investicija u infrastrukturi i cestogradnji te praktično zamrlog tržišta nekretnina, ova je djelatnost danas u velikim poteškoćama. U prehrambenoj industriji vodeća je tvrtka Vindon d.o.o. (Slavonski Brod), a u kemijskoj industriji lider je tvrtka Chromos Svjetlost d.o.o. (Lužani). Značajna je i djelatnost trgovine u kojoj se ističe Prvča d.o.o. (Nova Gradiška), a nekada vrlo značajna drvoprerađivačka industrija danas je na vrlo niskim granama te je u prvih 10 tvrtki samo Decospan Mato furnir d.o.o. iz Oprisavaca koja se bavi proizvodnjom furnira.

Kakvo je stanje u obrtništvu i kako Županija potiče njegov razvoj?

Stanje je u obrtništvu posebno teško i već sam u uvodu rekao da u obrtništvu, kao važnom segmentu županijskog gospodarstva s oko 9.000 zaposlenih, bilježimo i smanjenje broja aktivnih obrtnika i smanjenje zaposlenosti iako je obrtništvo zadnjih 15 godina intenzivno raslo i razvijalo se te je dobrim dijelom amortiziralo smanjenje zaposlenosti u velikim gospodarskim sustavima.  
Želeći dati svoj doprinos u ublažavanju posljedica gospodarske krize odnosno poticanju gospodarskog razvoja na svom području, bez pretenzija i velikih očekivanja obzirom na vrlo ograničena sredstva i utjecaj regionalne i lokalne samouprave na makroekonomska kretanja, Brodsko-posavska županija također provodi niz aktivnosti i projekata u cilju poticanja gospodarstva odnosno poduzetništva i obrtništva:

 

1) KREDITIRANJE PODUZETNIKA UZ SUBVENCIJU KAMATA
- Županijski kreditni program "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" (LPR-MG) provodi se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i poslovnim bankama (PBZ i ERSTE). Ukupni kreditni fond je 55 milijuna kuna, vrlo povoljni uvjeti (rok otplate do 10 godina, poček do 2 godine, kamata za poduzetnike 3,5 – 4,75 %), krediti su subvencionirani sa po 2 % od strane MINGORP-a i Brodsko-posavske županije, krediti su za investicijska ulaganja i obrtna sredstva (do 30 % iznosa kredita) u isključivo proizvodne djelatnosti. Program je u tijeku, a u 2010. godini odobrena je subvencija kamate za 8 investicija za ukupni iznos od 9,4 milijuna kuna kredita čime će se omogućiti otvaranje 55 novih radnih mjesta.
- Reprogramiranje postojećih kredita iz prethodnih županijskih kreditnih programa onim poduzetnicima koji su dospjeli u poteškoće zbog recesije odnosno nakon 01.07.2008. godine, a na njihov zahtjev. Za vrijeme reprograma MINGORP i Brodsko-posavska županija subvencioniraju svoj dio kamate kako je pojedinim programom predviđeno. Mjera je kontinuirano na snazi od travnja 2009. godine.
- Početak rada Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u Slavonskom Brodu kroz mjesečne cjelodnevne sastanke s poduzetnicima koji prethodno iskažu interes za to. HBOR trenutno ne može širiti broj područnih ureda, ali zato svaki mjesec djelatnici Područnog ureda Osijek imaju poduzetnički infodan u Slavonskom Brodu čime su kreditni programi HBOR-a postali dostupniji poduzetnicima iz Brodsko-posavske županije. Mjera je u provedbi od svibnja 2009. godine.

2) POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA
- "Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave" provodi se u suradnji s MINGORP-om i gradovima/općinama, a do sada je rezultirao ulaganjima od 25,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava MINGORP-a čime je 5 poduzetničkih zona stavljeno u funkciju (komunalno opremljeno zemljište spremno za prihvat investitora ili oni već posluju u zoni), 10-ak zona je u izgradnji, a 10-ak u pripremi. Nakon prikupljenih zahtjeva odnosno projekata od JLS-a, sačinjen je "Plan razvoja poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2010. – 2012. godine", te je isti, zajedno sa pojedinačnim projektima, u svibnju 2010. godine kandidiran prema MINGORP-u radi dobivanja bespovratnih sredstava što je rezultiralo odobravanjem 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 5 naših projekata.
- Projekt "Poduzetnik u županijskoj poduzetničkoj zoni" podrazumijeva sufinanciranje investicija u poduzetničkim zonama i u skladu je s politikom redefiniranja sustava županijskih potpora. Županija više neće sufinancirati izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama JLS-a, već će sredstva usmjeriti u potpore poduzetnicima – investitorima u zonama, posebice onima koji su već kupili parcele u zonama, ali su planirane investicije odgodili zbog neizvjesnosti recesije. Sufinancira se rješavanje komunalnih i infrastrukturnih zahvata na čestici u zoni, izgradnja poslovnih objekata u zoni i kupnja strojeva i opreme za poslovanje u zoni. Projekt je u završnoj fazi realizacije, a za provedbu projekta osigurana su sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 500.000 kuna.

3) POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I ŽUPANIJE KAO REGIJE
- Projekt "Certifikacija sustava kvalitete u Brodsko-posavskoj županiji" podrazumijeva sufinanciranje postupka ishođenja raznih certifikata za proizvodne procese ili pojedine proizvode (ISO, HACCP, GLOBALGAP...) odnosno stjecanje prava uporabe znaka HRVATSKA KVALITETA i IZVORNO HRVATSKO. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom preduvjet je i ulaznica poduzetnicima za dobivanje poslova, posebice na inozemnim tržištima te je to stoga mjera za podizanje njihove konkurentnosti. Projekt je u završnoj fazi realizacije, a za provedbu projekta osigurana su sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 300.000 kuna.
- Izrada Poslovnog vodiča kroz Brodsko-posavsku županiju, Kataloga poduzetničkih zona Brodsko-posavske županije te Kataloga investicijskih projekata Brodsko-posavske županije nameće se kao neophodna potreba za privlačenje investicija i investitora. Ovome se do sada nije pridavao potreban značaj, no, danas kada je u Hrvatskoj velika konkurencija za privlačenje investitora, bez ovakvih edicija ne mogu se kvalitetno predstavljati lokacije za investitore kao ni uvjeti i pogodnosti koje im se pružaju. Ove će se publikacije raditi samostalno te u suradnji s Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja (APIU), biti će dvojezične (hrvatski/engleski), u tiskanom obliku i na CD-u te dostupne na web stranicama Županije, CTR-a, Gospodarske i Obrtničke komore.
- Brodsko-posavska županija sa još 7 hrvatskih županija provodi Projekt "Razvoj investicijskog okruženja", koji je dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost, a koji se financira iz predpristupnog fonda EU-a (IPA – komponenta IIIc). Cilj projekta je certificiranje Županije kao povoljne ulagačke destinacije, projekt je u provedbi, a provodi ga imenovani županijski tim čiji je zadatak zadovoljiti tri vrlo zahtjevna standarda (informacijski, imovinski i marketinški).

4) POTICANJE INOVATORSTVA
- Projekt "Razvoj inovatorstva u Brodsko-posavskoj županiji" podrazumijeva sufinanciranje troškova prijave patenata odnosno inovacija Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, troškova izrade prototipa te troškova komercijalizacije inovacija. Prednost imaju projekti komercijalizacije inovacija. Projekt je u završnoj fazi realizacije, a za provedbu projekta osigurana su sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 100.000 kuna. 
- Za poticanje aktivnosti Brodsko-posavske udruge inovatora (BPUI) predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a namijenjena su za aktivnosti savjetovališta za inovatore te za nastupe na sajmovima inovacija. Brodsko-posavska županija je u svibnju 2010. godine bila županija – partner na 3. Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji AGRO ARCA u Slatini.

5) POTICANJE OBRTNIŠTVA
- Poticanje obrtništva u suradnji i putem Obrtničke komore Brodsko-posavske županije za razne programske aktivnosti (seminari, sajmovi, edukacija, zakonodavstvo) je aktivnost za koju je u 2010. godini planirano 80.000 kuna proračunskih sredstava.

6) ŽUPANIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA
- Centar za tehnološki razvoj d.o.o. Slavonski Brod već niz godina nosi ulogu županijske razvojne agencije, a od početka 2010. godine isti je u potpunom vlasništvu Brodsko-posavske županije. Slijedom toga, CTR d.o.o. predložen je Agenciji za regionalni razvoj RH za regionalnog koordinatora za Brodsko-posavsku županiju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i imati će ključnu ulogu u koordinaciji i poticanju regionalnog razvoja te pripremi projekata koji će se financirati iz domaćih i stranih izvora, a u cilju smanjenja razlika u regionalnom razvoju pojedinih hrvatskih regija odnosno županija. Također, CTR d.o.o. je centralno mjesto pružanja svih vrsta usluga poduzetničkom sektoru i JLS-ima, najvećim dijelom besplatno, a ponajviše u pripremi dokumentacije i kandidiranju projekata za kreditna i bespovratna sredstva iz raznih izvora. O kvaliteti Županijske razvojne agencije te stručnosti njegovih djelatnika najbolje svjedoči činjenica da je na 14. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu, koje je pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održano u Šibeniku (svibanj 2010. godine), CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. proglašen najboljom poduzetničkom razvojnom agencijom u Hrvatskoj. Za rad i aktivnosti CTR-a osigurano je 750.000 kuna u 2010. godini.

7) SUFINANCIRANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA
- Uz "Sajam Brod" i "Poljoprivredno-poduzetničke ideje" koje sama organizira, Brodsko-posavska županija sufinancira nastupe poduzetnika na gospodarskim, obrtničkim, turističkim i drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu direktno ili u suradnji s Gospodarskom i Obrtničkom komorom (München, Pula, Slatina, Osijek, Bjelovar, Zagreb i dr.). Nastupi na sajmovima su značajna promotivna aktivnost za poduzetnike (uspostava novih kontakata, pronalazak novih poslovnih partnera, novih tržišta i sl.). Za aktivnost "Sajmovi i manifestacije" osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 170.000 kuna.

8) INFORMIRANJE I EDUKACIJA PODUZETNIKA
- "Program usavršavanja managera" (PUMA) provodi se u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), a kroz program se vrši stručno usavršavanje poduzetnika, vlasnika tvrtki/obrta te nadarenih studenata završnih godina studija kroz 10 mjesečnih cjelodnevnih seminara tijekom godine s odabranim temama i predavačima. Brodsko-posavska županija sufinancira PUMA program sa 50.000 kuna.
Jedan od pravaca razvoja Županije je i poljoprivreda. Kako se ta djelatnost nosi s krizom ?
u vremenu otežanih uvjeta gospodarenja, ulaganja u poljoprivredu Brodsko-posavske županije planirana su u 2010. godini u iznosu od 8.765.424,86 kn, a raspoređena su prema slijedećim namjenama:
- Ulaganje sredstava u vodno gospodarstvo i izradu projektne dokumentacije iznosi 4.959.281,32 kn, odnosno 56,58 %.
- Poticanje poljoprivredne proizvodnje iznositi će 3.396.143,54 kn, odnosno 38,74 %.
- Na edukaciju poljoprivrednika, gospodarske manifestacije i druge promidžbene aktivnosti planira se utrošiti 410.000,00 kn, a što predstavlja 4,68 % ukupnih investiranja u poljoprivredu iz proračuna Brodsko-posavske županije.
Punjenje Županijskog proračuna tijekom 2010. godine odredilo je i proračunsku potrošnju, pa je proračunski razdjel poljoprivrede od planiranih 8.765.424,86 kn u prvih 6 mjeseci 2010. godine  realiziran s 2.656.765,96 kn, odnosno 30,31 %.
Nismo u potpunosti zadovoljni s planom i realizacijom Proračuna Brodsko-posavske županije 2010. godine te ćemo nastojati u narednom razdoblju nastaviti financirati započete programe i projekte, a u cilju unaprjeđenja stanja u poljoprivredi Brodsko-posavske županije.
Poslovanje u uvjetima financijske krize poljoprivredna gospodarstva teško podnose, a što se reflektira i nemogućnošću izvršavanje određenih obveza.  Stoga je važno naglasiti da je Brodsko-posavska županija donijela Odluku o oslobađanju obveze plaćanja naknade zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu u dijelu koji je prihod županijskog proračuna.
Ova Odluka ima za cilj rasteretiti poljoprivredne proizvođače s područja Brodsko-posavske županije za oko 1.200.000,00 kn koliko je s naslova zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini uplaćeno u županijski proračun.
Uvažavajući već izrečenu i složenu situaciju poljoprivrednog sektora, a imajući u vidu i financijsko stanje proračuna jedinica lokalne samouprave, također je predloženo svim jedinicama lokalne samouprave da se pridruže Županiji i pomognu poljoprivrednicima sa svog područja donošenjem istovjetne Odluke.

Share
 
Povezani tekstovi :

» Interview: Davor Vlaović

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA SPREMNA ZA ULAZAK U EUROPSKU UNIJUIma li izgleda da država podmiri dug za štete nastale od mraza na voćnjacima? Može li tu i Županija pomoći voćarima?Zahtjev za sanaciju šteta s procijenjenim štetama na...

» Interview: Davor Vlaović

ŽUPANIJA POTIČE OŽIVLJAVANJE POLJOPRIVREDE Kako Županija rješava problem vodoopskrbe pitkom vodom na području općina Rešetari i Staro Petrovo Selo?Vodoopskrba i vodoodvodnja goruća su pitanja svih jedinica uprave i samouprave kojima...

» Interview: Davor Vlaović

MALO GOSPODARSTVO NOSITELJ GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI I RAZVITKA ŽUPANIJEU 8 različitih kreditnih linija realizirano je ukupno 469 pojedinačnih kredita u ukupnoj vrijednosti plasiranih kreditnih sredstava od 267,4 milijuna kuna čime je potaknuto...

» Interview: Davor Vlaović

RAZGOVOR S DAVOROM VLAOVIĆEM, DOŽUPANOM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOGROMNE ŠTETE OD POPLAVENa koliko se procijenjuju štete od poplave na području Brodsko-posavske županije?Uslijed velikih količina oborina – kiše koja je padala danima na ...

» Interview: Davor Vlaović

RAZGOVOR SA DAVOROM VLAOVIĆEM, DOŽUPANOM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEŽUPANIJA FINANCIJSKI PODUPIRE I PRATI RAZVOJ GOSPODARSTVAKako ocjenjujete stanje u gospodarstvu na području Brodsko-posavske županije ?Gospodarstvo je zasigurno najvažnije...

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Kolumne: Mario Filipi, dipl. pol.

Hrvatska i svijet
Kolumne: Mario Filipi

Kolumne: Prof. Ante Gradiška

Caro diario!
Kolumne: Prof. Ante Gradischa

LAG Zapadna Slavonija
 
Otvoren novi caffe bar u Benkovićevoj 16
 

Pomozite pronaći nestale

Klikni za više informacija
Nacionalna evidencija nestalih osoba