Interview: Željko Bigović PDF Ispis E-mail
Autor Ksenija Lipičanin   
05. prosinca 2013.

RAZGOVOR SA ŽELJKOM BIGOVIĆEM, NOVOGRADIŠKIM GRADONAČELNIKOM

Nova gradska vlast uštedjela 3 milijuna kuna

Pet mjeseci prošlo je od uspostavljanja nove gradske vlasti u Novoj Gradiški na čelu s gradonačelnikom Željkom Bigovićem. O zatečenom stanju u gradu, gradskim tvrtkama i mjerama koje se poduzimaju da se stanje normalizira razgovarali smo sa gradonačelnikom Željkom Bigovićem.

Kakvu situaciju ste zatekli u Gradu i gradskim tvrtkama?

Od 10. lipnja radim u gradskoj upravi kao gradonačelnik.Ono što smo zatekli i što smo preuzeli, ne mogu kazati da me je iznenadilo, ali mnoge situacije su doista bile zapanjujuće. Vjerujem da je samo uži broj suradnika bivšeg gradonačelnika Josipa Vukovića imao pravu sliku stanja u kojem se nalazi Grad, gradska uprava i tvrtke u kojima je Grad vlasnik i osnivač.

Što se tiče gradskog proračuna prvi smo dan saznali da je gradski proračun u minusu od 7,5 milijuna kuna po osnovi kratkoročnog revolving kredita. Kratkoročne obveze prema Hrvatskim vodama iznosile su 1.302.000 kuna. Dug prema Hypo Alpe Adria Bank iznosio je 1,1 milijun. To je onaj famozni kredit od 10 milijuna kuna koji se sada pokazuje na seminarima Ministarstva financija kao rijetki primjer nezakonite radnje lažiranja odluke predstavničkog tijela. Po tom kreditu ostalo je još 900.000 kuna duga kojeg sada vraćamo u mjesečnim ratama. Ukupne kratkoročne obveze Grada bile su preko 10,2 milijuna kuna. Njima treba dodati i neplaćene kratkoročne obveze prema dobavljačima u iznosu od 4,3 milijuna kuna. Bitno je naglasiti da je 4 milijuna kuna minusa prenijeto iz 2012. godine što je vidljivo u proračunu Grada. Nenaplaćena potraživanja Grada 30. lipnja iznosila su 10,3 milijuna kuna od čega je nenaplativo 5,3 milijuna kuna.

Situacija u gradskom proračunu bila je debelo u minusu i morali smo primijeniti mjere štednje. Bivši gradonačelnik je 28. prosinca 2012. godine sklopio ugovor sa Zagrebačkom bankom za revolving kratkoročni kredit od 8 milijuna kuna, iako se tada već znalo da od 1. siječnja.2013. stupanja na snagu izmjene Zakona o proračunu(donijete 2. prosinca 2012.) u kojem je izričito rečeno da se jedinice lokalne samouprave, znači naš Grad, mogu kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje kriznih situacija do naplate vlastitih potraživanja ali ne duže od godinu dana i ne mogu se prenijeti u iduću godinu već vratiti u tekućoj godini. Toga je bio svjestan bivši gradonačelnik, ali mu je bilo svejedno što će biti poslije njega, čovjek bi pomislio da je to radio namjerno. Toliki minus na računu ne možemo vratiti za godinu dana. Hitno smo morali staviti kontrolu nad troškovima i primijeniti hitne mjere štednje, tako da smo početkom studenoga uspjeli minus svesti na 4,8 milijuna kuna. U proteklom periodu od nekoliko mjeseci, uspjeli smo uštedjeti 3 milijuna kuna.

Situacija u Gradu kao i u tvrtkama u kojima je Grad osnivač i vlasnik bila je katastrofalna. Bili smo primorani zatvoriti djelatnost Gradskog radija jer Grad više nije imao mogućnosti da od 600.000 do 800.000 kuna godišnje subvencionira njegov rad. Bili smo, također, primorani zatvoriti Suvenirnicu, koja nije ostvarivala gotovo nikakav prihod, a Grad je stajala 120.000 kuna godišnje pa smo raskinuli ugovor o subvencioniranju.U to vrijeme za Slavču je bila prijavljena predstečajna nagodba u iznosu preko 43 milijuna kuna iz koje je 23. rujna Slavča izašla s iznosom od 23 milijuna kuna obveza. Gradu po pitanju Slavče prijeti trostrana pasivna cesija na 6,1 milijun kuna kreditnog zaduženja od 6 milijuna kuna, koje je Slavča podigla kao dugoročni kredit kod Zagrebačke banke. Grad je potpisnik trostrane pasivne cesije, što znači da ako Slavča ne bude bila u mogućno-sti vraćati kredite Grad je taj koji će te kredite morati vratiti. Grad ima zajedno sa Slavčom obveze i po pitanju kredita od 3,6 milijuna kuna, koji je podignut za sanaciju odlagališta, koji bi se trebao vraćati kroz naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Industrijski park je 28. svibnja 2012. godine podigao kredit u iznosu od 380.000 eura, a Grad je 25.5.2012. mjenicu na iznos od 2,9 milijuna kuna na rok valjanosti do 31. prosinca 2022. godine.

Drvna industrija Nova Gradiška (DING) je kroz kapitalne potpore iz gradskog proračuna od osnivanja dobila preko 10 milijuna kuna. DING se, također, u dva navrata kreditno zadužio: 25.11.2011. na iznos 760.000 eura, a 11.2.2013. na iznos 1,9 milijuna kuna, tako da je Grad dao založno pravo na nekretnine u vrijednosti od 17 milijuna kuna. Radi se o zgradama Društvenog doma i Remonta, zgrade u Ulici Zrinskih 1 i zgrade u Ulici slavonskih graničara u kojoj je bilo Državno odvjetništvo. Založno pravo dano je na dijelove groblja i zemljišta u Industrijskom parku. Situacija po pitanju založnih prava je vrlo nezgodna u hipotekarnom zaduženju kod Zagrebačke banke.Uz to Zagrebačka banka je dala kredit Industrijskom parku, a ovaj proslijedio DING-u na iznos od 1,9 milijuna kuna. Grad je dao pokriće u iznosu od osam mjenica po 250.000 kuna, a kredit se vraća do 28. prosinca 2013. godine. To znači da ako DING nije u stanju vratiti ovaj kredit, Grad svaki mjesec isplaćuje mjenice. Održali smo i sastanak sa stečajnim upraviteljem u Drvnoj industriji Sekulić, zauzeli čvrsti stav i najam prostora za DING, koji je mjesečno iznosio preko 120.000 kuna, od lipnja umanjili za 50 posto. DING je svake godine pravio gubitke od oko 5 milijuna kuna i od samog početka sve je postavljeno na krivim osnovama. Čudim se ljudima koji su u tome aktivno sudjelovali i pridonijeli takvoj situaciji. Našli smo strateškog partnera i potpisali smo sporazum o partnerstvu s tvrtkom koja ga želi preuzeti te zajedno tražimo rješenje za cjelokupno preuzimanje DING–a kako bi Grad izišao iz vlasništva.

Situacija je bila vrlo ozbiljna i čovjek bi rekao da je za neke ljude bilo bolje da nisu ništa radili, jer bi tada od njih bila veća korist. Ponašali su se kao pijani milijunaši, koji su bez ikakve kontrole ulazili u kreditna zaduže-nja. Na kraju se svaki kredit mora vratiti, morat će ga vratiti građani Nove Gradiške, porezni obveznici i tvrtke koje pune proračun Grada Nove Gradiške. Nepotrebno se trošio gradski novac. Primjerice postavljanje solarnih sustava na zgradu gradske uprave, na zgradu tvrtke Industrijski park d.o.o., Društveni dom , na zgrade škola koje nisu u vlasništvu grada utrošeno je 390 000 kuna.Trebalo je solarne panele sa skladišta Extra-plin d.o.o. nekomu prodati. Na nepotrebnu adaptaciju 4. i 5. kata zgrade Gradske uprave, gdje nema podova, vanjska stolarija je katastrofalna, išlo se na uvođenje novog grijanja i ličenje prostora koji zjape prazni, utrošeno je blizu 200 000 kuna. Prije izbora hitno se uređivala Ljetna pozornica, utrošeno je 497 000 kuna, a ta priča, da ne duljim, poznata je našim građanima. Svi radovi su izvođeni bez poštivanja Zakona o javnoj nabavi. Očigledno se tu pogodovalo tvrtkama Mag-drvo i Ekstra-plin, tvrtkama koje su nastale iz tvrtke Plin instalacije d.o.o. koja je otišla u predstečaj, a svima malo bolje upućenima jasno je da iz tih tvrtki stoji bivši gradonačelnik. Doslovce bačeno je milijun kuna iz gradskog proračuna.

Održali smo četiri sjednice Gradskog vijeća i još planiramo održati tri. Usporedbe radi prošle godine za šest mjeseci održana je samo jedna sjednica. Ostalo je dosta točaka koje se po zakonu moraju obraditi i proći Gradsko vijeće. Temeljem analiza stalnog sudskog vještaka i revizora, koji je obradio odnose Grada i tvrtki unutar Grada, Gradsko vijeće me zadužilo kao gradonačelnika da pokrenem kazneni postupak protiv svih osoba koji su svojim nesavjesnim radom prekoračili ovlasti, pribavili sebi materijalnu koristi i učinili štetu gradu i tvrtkama u većinskom vlasništvu grada. Sav materijal je dostavljen Državnom odvjetništvu, koje će sa mjerodavnim državnim organima utvrditi činjenično stanje.

Kako se to financijsko stanje u Gradu odražava na korisnike gradskog proračuna?

Već sam rekao da smo neke tvrtke zatvorili, a drugo je da smo svim korisnicima proračuna rebalansom umanjili sredstva za 20 posto. To se odnosi na sve udruge koje su korisnici proračuna, a ukinuli smo razne programe. Održali smo sastanak sa predstavnicima sportskih klubova i Savezom sportova, raspravili stanje i rekli im da se i oni moraju uklopiti u 20 posto manje novca iz proračuna. Prestala je isplata dodatka za umirovljenike u iznosu od 200 kuna što ćemo vratiti kroz proračun za 2014. godinu u manjem iznosu, ali s drugačijim kriterijima. Potpora je davana i onim umirovljenicima, koji imaju stanove u najmu i poslovne prostore u Zagrebu i onima koji ne žive u Novoj Gradiški.

Vlada RH odobrila je Gradu kredit. Kako će se utrošiti ta sredstva?

Vlada RH dala je 31. listopada suglasnost Gradu za zaduženje od 11 milijuna kuna. Sredstva će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture, objekata i opreme u Industrijskom parku, izgradnju komunalne infrastrukture javnih površina i nerazvrstanih cesta, izgradnju deponije komunalnog otpada, adaptaciju i dogradnju dječjeg vrtića i adaptaciju društvenog doma u Maloj koja je otišla u sasvim krivom pravcu. Na nedavno odr-žanom sastanku u Ministarstvu zaštite i okoliša i energetsku učinkovitost dobili smo suglasnost da se ti radovi prebace za iduću godinu jer su rađeni mimo troškovnika i mimo ugovora pa Fond ne može isplatiti svoj dio sredstava jer za to ne postoje uvjeti.

Kakav je novi ustroj gradske uprave?

Radili smo novi ustroj gradske uprave, smanjili broj voditelja odsjeka i pododsjeka. Smanjili smo plaće svim zaposlenicima gradske uprave od mene kao gradonačelnika do tehničkog osoblja tako da ćemo umanjiti bruto izdatak u proračunu za plaće u iznosu od 280.000 kuna.

Koje su najznačajnije aktivnosti u periodu od preuzimanja vlasti u gradu?

Novogradiško glazbeno ljeto je nakon 18 godina po prvi puta održano bez ograde i ulaznica. Za naše građane i sve posjetitelje novogradiškog glazbenog ljeta uklonili smo fizičku i psihološku prepreku pa nismo bili jedni ispred, a drugi unutar ograde, što je dobro pozdravljeno kod građana, a time uštedjeli njihov kućni budžet. Smatram da gradonačelnik mora biti uz građane Nove Gradiške, a naročito uz hrvatske branitelje s kojima sam 6. kolovoza išao u Hrvatsku Kostajnicu na obilježavanje akcije Oluja u kojoj su naši branitelji prvi ušli u Hrvat-sku Kostajnicu.Tamo sam doživio lijepo priznanje da sam prvi gradonačelnik Nove Gradiške koji je došao sa svojim braniteljima koji su tamo vrlo poštovani i dobro došli. Održali smo sastanak s mjesnim odborima na kome su, također, rekli da se na ovakav način po prvi puta s njima komunicira. Napravili smo analizu stanja, vidjeli što interventno treba napraviti i po njihovom zahtjevu postupili i napravili program rada. Održali smo sastanak i s djelatnicima u sportu, a radimo na tome da naš grad dobije status grada Prijatelja djece. Održali smo i sastanak s gospodarstvenicima i dogovorili da ćemo formirati Gospodarsko vijeće gdje ćemo dogovoriti konkretne aktivnosti.

Želimo objediniti udruge iz Domovinskog rata pod jedan krov. Dogovor je da zgradu u Ulici Zrinskih 1 pretvorimo u Dom hrvatskih branitelja. Tamo je sada sjedište SDP-a grada Nove Gradiške, Državni arhiv i Poljoprivredno savjetodavna služba. Obavili smo razgovore s predsjednikom Gradskog odbora SDP-a i naći ćemo im zamjenski prostor. Ovaj prostor uredit ćemo za potrebe udruga iz Domovinskog rata, a poznato je da je u toj zgradi i Spomen soba 121. brigade Nova Gradiška. Dogovorili smo da prostor ispred i trg dobiju ime Trg hrvatskih branitelja .

Kakva je situacija na radovima na dječjem vrtiću Radost i muzeju?

Radove na dječjem vrtiću Radost izvodila je tvrtka Fenix. U lipnju smo održali sastanak s izvođačem radova i nadzorom i saznali da tvrtka nije u stanju dovesti posao do kraja. Tražili smo od nadležnog ministarstva da se raskine ugovor s tim izvođačem što je i učinjeno 3 rujna. Do sada je Grad platio 159.000 kuna za tri situacije. Obavljena je dopuna troškovnika tako da bi vrtić u cijelosti bio obnovljen. Očekuje se raspisivanje natječaja za novog izvođača radova. Obnova zgrade muzeja traje već 6-7 godina. Izvođač radova tvrtka Doln je dosta uradila, a nije bilo financijske konstrukcije da bi se radovi završili. Do kraja godine trebali bismo novom stolarijom zatvoriti istočno i južno pročelje i ulaz u muzej. Od Ministarstva kulture dobili smo 500.000 kuna, Grad će osigurati dodatnih 200.000 kuna, a zatražili smo od Županije da pomogne u završetku tog dijela radova sa 150.000 kuna. Obnovljen je Društveni dom u Novoj Gradiški koji je bio u jako lošem stanju u kojem su nedostajali osnovni uvjeti za održavanje nastave tjelesnog odgoja za učenike gimnazije.

Što možete reći o regionalnom odlagalištu smeća ?

U Fondu za zaštitu okoliša smo razgovarali da dobijemo status regionalnog odlagališta. Ministarstvo radi studiju isplativosti i mi ćemo prihvatiti dobivene rezultate. Odlagalište Šagulje–Ivik je ušlo u županijski prostorni plan i ima velike izglede da dobije status regionalnog odlagališta. Razgovarali smo i o nastavku poslova na sanaciji postojećeg odlagališta.

Koji su realizirani i sljedeći planovi?

Potpisali smo ugovor o zajedničkom financiranju rekonstrukcije i nadogradnje sustava ventilacije višenamjenske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 612.000 kuna od kojih će Fond namiriti 60 posto. Održali smo sastanak sa županom, zamjenicima i pročelnicima u želji da započnemo drugačiju komunikaciju jer u prethodnom mandatu ona nije ni postojala. Otvoren je čitav niz zanimljivih tema od obilaznice, pristupnih cesta do župne crkve u župi Jug, izgradnje kružnog toka na raskrižju Benkovićeve ulice i naselja Urije, te izgradnja autobusnih ugibališta u Ljupini. Ministarstvo obrta i malog poduzetništva dodijelilo je 1.377.000 kuna, a Grad mora osigurati 1,5 milijuna kuna za projekte izgradnje daljnje infrastrukture u Industrijskom parku u što će se utrošiti oko 3 milijuna kuna. Tu očekujemo sufinanciranje od Županije. Isto tako dogovaramo korištenje sportske dvorane Elektroehničke i Ekonomske škole za potrebe članica saveza športova na drugačijim osnovama. Hrvatske ceste su završile postupak javnog nadmetanja za izgradnju prve faze dva kilometra južne zaobilaznice od naplatnih kućica do Industrijskog parka. Vrijednost radova sa PDV-om iznosi 19.800.000 kuna. Ovih dana bi se trebao potpisati ugovor sa izvođačem radova, koji bi radove trebao završiti za 15 mjeseci.

Sa tvrtkom Atlantic grupa 17. rujna potpisali smo predugovor o izgradnji tvornice energetskih prutića na 30.000 metara četvornih i isto toliko rezervirali za još jednu njihovu tvornicu. U prvoj fazi postepeno bi zaposlili od 50 do 150 radnika. Osnovali su vlastitu tvrtku Atlantik Multi Power sa sjedištem u Novoj Gradiški na čelu sa Nevenom Vrankovićem, potpredsjednikom uprave gospodina Emila Tedeschija. Pregovaramo s još dva, tri ozbiljna ulagača u Industrijski park što ćemo uskoro znati.

U tijeku je izgradnja zgrade Javnog zdravstva u krugu Opće bolnice. Investicija je to preko 8 milijuna kuna. Grad je oslobodio 50 posto plaćanja komunalnog doprinosa koji iznosi 117.000 kuna. Uz to Grad će preko tvrtke Slavča investirati u sustav vodoopskrbe i odvodnje. Otvoren je Informacijski centar predstavništva EU. Zbog situacije u Slavči izdvojili smo tvrtku Odlagalište u novu samostalnu tvrtku, te osnovali novu tvrtku Eko Kong, koja će se baviti dosadašnjim komunalnim djelatnostima. Tvrtka Slavča ostaje obavljati djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje dok eventualno ne dođe do osnivanja nove tvrtke Vodovod zapadna Slavonija. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ušao je u proračun Hrvatskih voda.

Obuhvatit će konglomeracijsko područje grada i općina Rešetari i Cernik. U sklopu tog projekta gradit će se uređaj za kondicioniranje vode i vodosprema na Bačici. Tim projektom za dvije do tri godine osigurat ćemo pitku vodu s Bačice.

U 2014. godini započet će izgradnja predcrpne stanice Ljupina-Prkos, koja će ići kroz Benkovićevu ulicu i naselja Mala. U sklopu tih radova nastojat će se urediti ulice na području Male i tog dijela grada. Planiramo uređenje potoka Laminac i šetnice uz potok. U dogovorima smo s Hrvatskim vodama i gospodinom Matešom za radove na uređenju vodotoka Šumetlica od Tanga do bazena. U sklopu tog projekta Grad bi ušao u investiciju uređenja šetnice i biciklističke staze uz Šumetlicu. Vodovod u Ljupini je pri kraju i treba izvršiti tehnički prijem. Što se tiče izgradnje kanalizacije u Kovačevcu tu nažalost nisu iskorištena sredstava koja smo imali na raspolaganju u iznosu od 4 milijuna kuna. Radovi će se nastaviti početkom iduće godine i završiti. Imamo čitav niz raznih projekata u različitim fazama..

S Hrvatskim vodama imamo dobre odnose. Grad je bio dužan Hrvatskim vodama, zbog čega nismo mogli ući u nove projekte. Napravili smo sporazum i dug u iznosu od 1,4 milijuna kuna plaćamo u 12 rata. Plaćamo uredno preuzete obveze i po prvi puta kažu u Hrvatskim vodama dogodilo da ono što gradonačelnik potpiše da se toga i pridržava. To nam je vrlo bitna ulaznica u projekte Hrvatskih voda koje one financiraju sa oko 90 do 95 posto. Važno je to jer jedinice lokalne samouprave, kao što je i grad Nova Gradiška, ne mogu same financirati veće udijele u tako velikim projektima.

Kad ćemo u gradu dobiti azil za životinje?

Imamo dosta pasa lutalica u našem gradu jer vlasnici ne vode brigu o njima. Tako napuštene životinje problem su za naše građane, a posebice djecu. Iako azil puno košta o njemu i drugim rješenjima moramo uskoro razmišljati.

Share
 
Povezani tekstovi :

» Konferncija za novinare Grupe birača Željka Bigovića

O AKTUALNIM I ZA GRAD VAŽNIM TEMAMAGradski vijećnici Liste grupe birača Željka Bigovića održali su 9. lipnja konferenciju za novinare na kojoj su govorili o nekoliko aktualnih političkih i za život Novogradiščana važnih tema. Osim osvrta...

» Željko Bigović - Zahvala biračima i čestitka

Poštovani birači, dragi sugrađaniu ime kandidata s Liste br. 1 i osobno zahvaljujem svim biračima koji su nam dali svoj glas na proteklim izborima. Svaki vaš glas nama je veliko ohrabrenje i poticaj da se još odlučnije suočimo s...

» Ministri gospodarstva i pravosuđa u Novoj Gradiški

MOST - PLATFORMA NEZAVISNIH LISTA DAJE PODRŠKU ŽELJKU BIGOVIĆUTomislav Panenić i Ante Šprlje, ministri gospodarstva i pravosuđa boravili su 17. ožujka 2016. u Novoj Gradiški, razgovarali i družili se s Željkom Bigovićem, kandidatom za...

» Interview: Željko Bigović

RAZGOVOR S ŽELJKOM BIGOVIĆEM, GRADONAČELNIKOM NOVE GRADIŠKEU 2015. GODINI SE DOSTA TOGA USPJEŠNO I ODGOVORNO ODRADILOBliži se Dan grada i kraj godine, vrijeme kad se ogledaju i zbrajaju rezultati i postignuća uloženih napora gradske vlasti i...

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Kolumne: Mario Filipi, dipl. pol.

Hrvatska i svijet
Kolumne: Mario Filipi

Kolumne: Prof. Ante Gradiška

Caro diario!
Kolumne: Prof. Ante Gradischa

LAG Zapadna Slavonija
 
Otvoren novi caffe bar u Benkovićevoj 16
 

Pomozite pronaći nestale

Klikni za više informacija
Nacionalna evidencija nestalih osoba