Interview: Željko Bigović PDF Ispis E-mail
Autor Ksenija Lipičanin   
06. prosinca 2014.

RAZGOVOR S ŽELJKOM BIGOVIĆEM, GRADONAČELNIKOM NOVE GRADIŠKE

KONSOLIDACIJA GRADSKIH FINANCIJA I GRAĐEVINSKI RADOVI OBILJEŽILI 2014. GODINU

O stanju u Gradu Nova Gradiška, komunalnoj i društvenoj infrastrukturi, realiziranim projektima i drugim brojnim aktivnostima koje Grad provodi u unapređenju uvjeta života građana razgovarali smo s gradonačelnikom Željkom Bigovićem.

Kakvo je stanje u Gradskom proračunu?

Da bismo mogli sagledati i ocijeniti sadašnju situaciju, moram podsjetiti na stanje koje smo zatekli u gradskom proračunu.

Žiro-račun Grada Nove Gradiške 10. lipnja prošle godine bio je u velikom minusu od 7,5 milijuna kuna. Radilo se o obvezi po kratkoročnom kreditu koji je sklopljen sa Zagrebačkom bankom, odnosno dopuštenom prekoračenju do 8 milijuna kuna koje je gotovo u cijelosti iskorišteno. Kratkoročne obveze u tom trenutku prema Hrvatskim vodama iznosile su 1,4 milijuna kuna.

Sklopili smo ugovor s Hrvatskim vodama o reprogramu duga na godinu dana i u mjesečnim anuitetima isti smo platili. S dugom nismo mogli steći poziciju dobrog partnera s Hrvatskim vodama, kako Grad Nova Gradiška tako i tvrtka Slavča d.o.o. koja obavlja distribuciju vode. To je bilo bitno zbog svih budućih poslova koje smo u proteklih godinu dana odradili s HV.

Po kreditu Hypo Alpe Adria banke imali smo dug u iznosu 1,1 milijun kuna za kredit koji je podignut bez suglasnosti Gradskog vijeća, uz lažiranu dokumentaciju dobili suglasnost Ministarstva financija, koje je naknadno shvativši prijevaru, naložilo hitno vraćanje kredita. Imali smo i preneseni gubitak u proračunu iz 2012. godine u iznosu od 4 milijuna kuna. Kratkoročne obveze prema dobavljačima od 4,3 mil. kuna, a najviše prema tvrtki Slavča. Kada sve zbrojimo, u tom trenutku ukupan dug gradskog proračuna iznosio je oko 18,3 milijuna kuna.

Revolving kredit dopuštenog minusa po računu od 8 mil. kuna po zakonu Ministarstva financija morali smo vratiti do 28.12.2013. što je bilo nemoguće uz sve drastične uštede tako da smo išli na dizanje dugoročnog kredita od 11 mil. kuna, obavili postupak javne nabave gdje je ZABA bila najpovoljnija, dobili uredno suglasnost Ministarstva financija i Vlade RH, spasili Grad od blokade i koliko toliko došli u situaciju normalnog funkcioniranja Grada i gradskih tvrtki i ustanova.

U isto vrijem tvrtka Slavča, koja se bavi komunalnom djelatnošću i uslugama, opskrbom vode i odvodnjom, ušla je u predstečajnu nagodbu sa 43 milijuna kuna nepodmirenih obveza. Izišla je 23. rujna 2013. godine s 23 milijuna kuna. Da ne bi Slavča završila u stečaju, da se ne dovede u pitanje komunalno funkcioniranje Grada, da bismo odradili pravno i u svakom drugom pogledu ovaj složen posao konsolidacije Slavče, imenovao sam Ivu Mikića za direktora i on je taj posao odradio odlično, na najvišoj razini mogućeg stanja. Po Zakonu o vodnom gospodarstvu morali smo odvojiti opskrbu vodom i odvodnju od komunalnih i građevinskih djelatnosti što smo i napravili. Uplatili smo 20.000 kuna osnivačkog kapitala za tvrtku Odlagalište d.o.o. koja je u vlasništvu Grada Nove Gradiške.

U toku 2014. godine za novog direktora izabran je Ilija Duvnjak. Početkom godine osnovali smo tvrtku Eko-kong d.o.o. i imenovali Vladu Ivkovića za direktora.Tvrtka je preuzela one poslove kojima se Slavča po zakonu više ne može baviti : komunalne djelatnosti, uređenje grada, održavanje groblja i druge komunalne djelatnosti. Te tvrtke danas uz uredno praćenje Grada normalno posluju i funkcioniraju.

Ono što nam je ostalo kao veliki teret je tvrtka DING, koja je sa svojim kreditnim zaduženjima značajno opterećivala Grad. DING je osnovan 2010. godine, bez jasne vizije i planova, s "lažnim partnerstvom" Holz Savića sklopljenim s bivšim gradonačelnikom. U 2011. godini DING je podigao dva kredita kod Zagrebačke banke. Jedan je bio na iznos od 1.084.360 eura, a drugi od 429.940 eura, odnosno ukupno oko 11 milijuna kuna od kojih je DING iskoristio 5,5 milijuna kuna za nabavku opreme. Isto tako, 11. veljače 2013. godine DING podigao kredit u Zagrebačkoj banci od 1,9 milijuna kuna isključivo za obrtna sredstva i plaćanje sirovine Hrvatskim šumama.

Grad je bio neposredan jamac jer je izdao osam mjenica u iznosu od po 250.000 kuna. DING nije bio u mogućnosti vraćati taj kredit tako da je Grad kroz kapitalne potpore preko Industrijskog parka izmirio tu obvezu. Za ove kredite bivši gradonačelnik, gradska uprava i Gradsko vijeće dali su jamstva u gradskim nekretninama u iznosu od 17 milijuna kuna. DING je svake godine radio s gubitkom od oko 5 mil. kuna i svojim neizmirivanjem obveza dovodio direktno u pitanje svog osnivača i vlasnika Industrijski park d.o.o., a indirektno i gradski proračun. Situacija da radi u tuđem iznajmljenom prostoru Sekulića u stečaju s velikim režijskim i ulaznim troškovima, s rukovodstvima koja nisu bila sposobna nositi menadžerski dio posla , bez obrtnog kapitala, s takvim činjenicama DING nije imao šanse opstati .

Koje je mjere Grad poduzeo u financijskoj konsolidaciji?

Pristupili smo značajnim mjerama štednje u Gradskom proračunu, na svojim plaćama plaćama zamjenika i svih zaposlenika. Sredinom 2014. godine smanjili smo plaće u Dječjem vrtiću, Gradskom muzeju, Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici. Morali smo se prilagoditi situaciji jer kredite koje imamo moramo vraćati iz proračuna, a to su sredstva koja su uplatili građani Nove Gradiške i tvrtke kroz poreze, doprinose i prireze. Lako je bilo dizati kredite, ali ih na kraju netko mora i vratiti. Sredstva potrebna za funkcioniranje gradskih ustanova Grad je uredno isplaćivao i nije bila dovedena u pitanje njihova djelatnost.

Kod imenovanja direktora tvrtki u Slavči, Eko-kongu i Odlagalištu nisu imenovani ljudi, kako su neki imputirali, po političkoj liniji, da bi se zadovoljavali interesi političkih stranaka, koalicijskih partnera u Gradskom vijeću i slično. Vodio sam računa da na ta mjesta budu imenovani stručni, odgovorni i pošteni ljudi u koje imam povjerenja i za koje vjerujem da mogu iznijeti teret koji se pred njih i tvrtke postavlja. U listopadu smo održali Skupštine u sve tri tvrtke. Postignut je dogovor sa Zagrebačkom bankom o preostaloj otplati duga koji je vezan za izmirenje obveza po predstečajnoj nagodbi. Tvrtka Odlagalište je preuzela preko 3 milijuna kuna otplate kredita, koji treba vratiti u sljedećih osam godina. Tvrtka Eko-kong je preuzela 887.000 kuna glavnice i kamata, a Slavča preko 5,5 milijuna kuna.

Smatram da smo stabilizirali gradske tvrtke. U DING–u je ovih dana bilo velikih problema zbog blokade računa u iznosu od 1,4 mil. kuna. Da ne oduzimam puno vremena i prostora o tome je bilo puno riječi ovih dana. Uložili smo puno truda i znanja, naročito od strane moga zamjenika zaduženog za gospodarstvo Darija Bana. Sklopljen je predugovor o preuzimanju poslovnih udjela i poslovnoj suradnji s tvrtkom FI–MA d.o.o. Značajno su izmirene obveze DING–a , tvrtka je deblokirana, radnicima je isplaćena plaća i dalje rade. U idućih 6 mjeseci FI–MA bi trebala u cijelosti preuzeti DING, postati jedini vlasnik i preuzeti daljnja prava i obveze.

Dodao bih da je Grad imao obveze prema dobavljačima u iznosu od 4,3 milijuna kuna. U ovom trenutku obveze prema dobavljačima su ispod milijun kuna. Nastojimo biti korektni prema izvođačima radova i pratimo plaćanja u zakonskim okvirima.

Što se u ovoj godini radilo na unapređenju komunalne i društvene infrastrukture?

Poslužio bih se riječima jednog našeg vlasnika građevinske tvrtke, da u proteklih 20 godina nije bilo toliko radova koliko je bilo u ovih godinu dana. Drago mi je što vidimo građevinske strojeve na području cijelog grada.

U skladu s mogućnostima našeg proračuna, a uz potporu nekih ministarstava i fondova, uspjeli smo neke projekte, koji su zastali, ponovo aktivirati i završiti. Ovih dana završava natječaj za izvođenje radova rekonstrukcije Društvenog doma u Maloj Nije rađeno u skladu sa projektom i troškovnikom.

S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost problem je razriješen, dobili smo potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 711.000 kuna. Ostali dio sredstava osigurat će Grad, a očekujemo i dio sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po završetku javne nabave i odabranog izvođača, radovi bi trebali biti završeni do 31.03.2015.

Nastavljeni su radovi na obnovi i dogradnji Dječjeg vrtića "Radost". Raskinut je ugovor s bivšim izvođačem, dobili smo od Ministarstva povjerenje za vođenje daljnjeg postupka rekonstrukcije završetka radova, proveli smo postupak javne nabave, izabrali najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor s izvođačem radova Vukojević gradnja d.o.o. potpisali smo 22. srpnja na iznos postignut u javnoj nabavi od 3.9 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja projekt sufinancira sa 2,5 milijuna kuna, a Grad s 1.4 milijun kuna. Rok završetka radova je osam mjeseci. Imamo velikih problema s vlagom jer je skinut krov s dječjeg vrtića, objekt je kisnuo 2,5 godine,u dogovoru s projektantom, nadzorom i izvođačom tražimo najbolja rješenja i nadamo se da će dječji vrtić biti završen u predviđenom roku.

U tijeku su radovi na uređenju fasade na zapadnoj strani zgrade Gradskog muzeja. Bili smo svjedoci da je skela oko muzeja stajala 7 godina, skoro je postala sastavni dio muzeja kao umjetnička vizija. Radovi će biti završeni do Dana grada. Time će zgrada Muzeja biti izvana u cijelosti obnovljena. Izvođač radova je domaća tvrtka Doln d.o.o. Radi se na izradi projekta i ishođenju dozvola za unutarnje uređenje i rekonstrukciju muzeja.

Obnovu zgrade muzeja kandidirali smo prema županijskom proračunu i prema Ministarstvu kulture koje je ove godine projekt pomoglo sa 450.000 kuna. Uz sredstva Grada i 200.000 kuna pomoći Županije završit će se u cijelosti vanjsko uređenje. Očekujemo potvrdu za glavni projekt za rekonstrukciju zgrade muzeja u cijelosti. Tada ćemo znati koliko bi to ukupno stajalo.

Završena je rekonstrukcija i nadogradnja sustava ventilacije dvorane Pučkog otvorenog učilišta Relković. Od ukupno utrošenih 580.000 kuna, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dao je 333.000 kuna, a ostatak Grad. Radove je izvodila uz kooperante novogradiška tvrtka Elterm d.o.o. Fond za zaštitu okoliša prihvatio je projekt sufinanciranja obnove zgrade gradske uprave u iznosu od 980.000 kuna, što je 60 posto potrebnih sredstava od ukupno 1,5 milijuna kuna. Ostatak će osigurati Grad. Izmijenit će se stolarija i urediti fasada. Krajem godine raspisat će se natječaj za odabir izvođača radova, a do proljeća obaviti postupak javne nabave i započeti radovi.

Radovi na kružnom toku Urije odvijaju se jako dobro i očekujemo uskoro njihov završetak. Nakon provedenog postupka javne nabave poslove je ugovorila tvrtka Osijek koteks d.o.o. Ugovorena cijena je 701.000 kuna, od kojih će Županijska uprava za ceste platiti 60%, a Grad 40%. Izgradnja nogostupa u Gajevoj ulici financirana je isključivo iz sredstava Grada. Vrijednost radova je 456.000 kuna. Radove je na natječaju dobila tvrtka Rašić gradnja d.o.o. Sada u Gajevoj ulici imamo 500 metara lijepo uređene pješačke i biciklističke staze. U Ljupini, u dijelu prema Pustarama izgrađena su tri autobusna stajališta s modernim i funkcionalnim nadstrešnicama. Radove je izvodila domaća tvrtka Doln nekretnine d.o.o. Dobivena je i građevinska dozvolu za izgradnju dva autobusna ugibališta kod Društvenog doma i crkve u Ljupini. S obzirom da se radi o županijskoj cesti radove će financirati ŽUC županije Brodsko-posavske.

Sanira se odlagalište Šagulje-Ivik i otvara nova ploha za odlaganje otpada. Nakon provedenog postupka javne nabave direktor tvrtke Odlagalište d.o.o. potpisao je 10. rujna ugovor sa tvrtkom HIS d.o.o. sanaciju odlagališta i otvaranju nove plohe. Ugovorena cijena radova s PDV-om iznosi 22,5 milijuna kuna od kojih 75 posto plaća Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 25 posto plaća Grad Nova Gradiška.

S obzirom da je došlo do nove kategorizacije jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, tako da ćemo dobiti status područja od posebne državne skrbi, pa bi se i navedeni iznos sufinanciranja od iduće godine trebao podići na 90 % financiranja Fonda. Ide se najprije na otvaranje nove plohe kako bi se i dalje mogao primat komunalni otpad. Vrijednost ovih hitnih radova iznosi 6,8 milijuna kuna bez PDV-a. Ostali radovi će se obavljati po prioritetima i trebali bi biti završeni do 31. prosinca 2018. godine. Od Fonda za zaštitu okoliša dobili smo odluku o sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila-samopodizača za skupljanje komunalnog otpada. Procijenjena vrijednost predmetnog vozila je oko 700.000 kn, Fond će osigurati 400.000, a Grad 300.000 kuna.

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je ugovor o nabavci komunalne opreme: kanti, kontejnera i kompostera za skupljanje komunalnog otpada. Ova investicija iznosi oko 800.000 kuna, od kojih Fond daje 60 posto, a ostatak sredstava mora osigurati Grad.

S Fondom zaštite okoliša potpisan je i ugovor o prikupljanju ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u gadu Nova Gradiška za što će Fond izdvojiti 600.000 kuna. Maksimalni iznos subvencija po obitelji je 48.000 kuna. Od ukupno 93.000 kuna, potrebnih za energetski pregled javne rasvjete na području grada, Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti će namiriti 50.000 kuna. Također Fond nam u cijelosti financira projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta na našem odlagalištu.Moram na kraju ovog segmenta spomenuti da smo i službeno dobili potvrdu da je naše odlagalište Šagulje–Ivik postalo regionalni centar za zbrinjavanje otpada. Uz Bjelovar i Osijek u ovom dijelu Hrvatske.

U budućnosti to znači profitabilna tvornica i nova radna mjesta. Želim istaknuti nastavak izgradnje glavne prometnice i druge komunalne infrastrukture u Industrijskom parku. Ukupno će se utrošiti oko 2,4 milijuna kuna. Gradi se i južna obilaznica. Južnu obilaznicu dugu 2,4 kilometra, a vrijednu oko 20 milijuna kuna financiraju Hrvatske ceste. Njenom izgradnjom izmještamo kamionski prometa kroz centr grada, a Industrijski park dobiva još jednu značajnu dimenziju.

Značajnu investiciju realizirao je HEP koji je izmijenio oko 5 kilometara kablova. Kako kaže direktor HEP-a u Novoj Gradiški time će grad probleme u opskrbi električnom energijom riješiti za idućih sto godina. To je bitno i za izgradnju kružnog toka na raskrižju kod Kauflanda što bi, da ovi radovi nisu izvedeni, bila potrebna značajna sredstva za izmještanje kablova. Izgradnja kružnog toka trebala bi ući u proračun županije za iduću 2015.

Do kraja ove godine opremit će se i otvoriti nova zgrada izgrađena u krugu Opće bolnice Nova Gradiška za potrebe Javnog zdravstva. Investicija je to preko 8 milijuna kuna i naši korisnici zdravstvene zaštite i zaposlenici dobiti će jedan prekrasni objekt.

Za Dan grada planiramo otvoriti Dom hrvatskih branitelja i sve udruge proistekle iz Domovinskog rata smjestiti pod jedan krov. Dom braniteljima na korištenje otvorit će general Mladen Markač. Sa Savezom športova postigli smo dogovor da se 50 posto vlasništva kuće za odmor u Biogradu prenese na Grad Novu Gradišku, koji će u idućem proračunu osigurati sredstva za njenu rekonstrukciju i obnovu. Dobit ćemo tako prostor koji godinama stoji neiskorišten i doveden je u stanje neupotrebljivosti. Uredit ćemo ga na dobrobit svih sportskih udruga, a i za potrebe djece našega grada.

Što Grad poduzima kako bi građani imali kvalitetnu pitku vodu?

Jedno od trenutno aktivnih gradilišta značajnih kapitalnih objekata je izgradnja magistralnog cjevovoda od predcrpne stanica Ljupina do Prkosa. Sastavni je dio ukupnog rješavanja opskrbe pitkom vodom.Vrijednost radova je 5,1 milijuna kuna od kojih će Hrvatske vode osigurati 90 posto, a Grad Nova Gradiška 10 posto, odnosno 511.000 kuna. Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. Nova Gradiška. Za novogradišku komunalnu infrastrukturu veoma je značajna izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt se kandidira prema Hrvatskim vodama i fondovima EU. Pri kraju je završetak projektiranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za konglomeracijsko područje grada Nova Gradiška i općina Cernik i Rešetari. U sklopu projekta je i izgradnja filter stanice, uređaja za kondicioniranje vode na Bačici i novog vodospremnika. To je vrlo značajan projekt Hrvatske vlade i Hrvatskih voda, koji bi u realizaciju trebao ići u 2015. godini.

Koliko je nama bitan, pokazala je ova godina, koja je po vremenskim uvjetima bila ekstremna. Imali smo dvije elementarne nepogode i pucanja cijevi kojom se opskrbljuje filter stanica na Bačici iz vodozahvata na Strmcu. Građani znaju koliko je bila narušena kvaliteta i opskrba vodom. Zaposlenici Slavče učinili su velik napor u sanaciji oštećenja. Očekuje se dogovor s Regionalnim vodovodom Davor - Nova Gradiška i osnivanje zajedničkog poduzeća u koje bi trebala ući infrastruktura Vodovoda Davor-Nova Gradiška, Slavče Nova Gradiška i općina sa zapadnog dijela županije. Ima problema koje treba razriješiti, ali postoji volja svih relevantnih čimbenika i vjerujem da ćemo uspjeti postići dogovor.

Pri kraju je izgradnja kanalizacije u Kovačevcu. Grad u cijelosti prati isplate i izvršava svoje obveze. Većinu radova izvode domaće tvrtke, kojima je u interese da sredstva dobiju odmah.

Koje su značajne investicije u Industrijskom parku?

Jedna od velikih investicija koja je privedena kraju je izgradnja Tvornice Atlantic Grupe u Industrijskom parku vrijedne 120 milijuna kuna. Očekuje se da će probna proizvodnja početi početkom 2015. godine. Atlantic grupa je već zaposlila 40 djelatnika, koji se stručno usavršavaju.Ugovorom preuzeta obveza zapošljavanja u tvornici Atlantic Multipower d.o.o. Nova Gradiška na proizvodnji energetskih pločica je 150 do 160 radnika. S obzirom da znamo tko je Atlantic Grupa u vlasništvu Emila Tedeschia i na čelu takve kvalitetne uprave ne sumnjam u daljnji rast ove hrvatske najuspješnije tvrtke.

U Industrijskom parku uskoro će započeti s izgradnjom i Tvornicom klima opreme. Radovi će započeti još ove godine i završiti u roku od šest mjeseci, sredinom 2015. godine očekujemo početak rada tvornice i zapošljavanje novih radnika.

Hoće li se vratiti pravni status Općoj bolnici Nova Gradiška?

Utrošeno je dosta vremena i energije kako bi se vratio pravni status Općoj bolnici Nova Gradiška. Nažalost, odluka Vlade RH je donijeta na štetu naših građana i pacijenata iz Nove Gradiške, susjednih općina i svih 80.000 stanovnika goji gravitiraju prema našoj bolnici. S 31. prosincem prošle godine Opća bolnica je ukinuta kao pravni subjekt. Pokrenute su brojne aktivnosti da se to promijeni, prikupljali su se potpisi, reagirali smo na prvi master plan bolnica, očitovali se na drugi izmijenjeni itd. itd, išli kod ministra Ostojića na razgovor, ali to nije pridonijelo da se odluka promijeni.

U proteklih godinu dana dokazalo se da se radi o pogrešnoj štetnoj odluci, političkoj odluci. Svi financijski pokazatelji su još gori. Najave da će iz Slavonskog Broda u Novu Gradišku dolaziti specijalisti nisu ostvarene. Došlo je do revizije master plana bolničkog sustava u Hrvatskoj, ali ni to nije pomoglo. Dolaskom novog ministra Siniše Varge, ponovo smo se najavili na razgovor sa svim pokazateljima koji nedvosmisleno kazuju koliko je ta odluka štetna za Novu Gradišku, novogradišku bolnicu i ovaj bolnički sustav.Bili smo na razgovoru u Ministarstvu zdravlja, ne predajemo se, poduzimamo daljnje aktivnosti i uvjeren sam da ćemo vratiti našu bolnicu u Novu Gradišku.

Kako ste zadovoljni s funkcioniranjem Gradskog vijeća?

Proračun smo donijeli u dogovoru sa svim političkim strankama koje su zastupljene u Gradskom vijeću. Pri donošenju novog proračuna za 2015. godinu, iako su Vlada RH i Ministarstvo financija već odavno trebali donijeti smjernice za izradu proračuna, morali smo izradi proračuna pristupiti sami, bez obzira na izmjene poreza na dohodak. S političkim strankama unutar Vijeća vjerujem da ćemo postići dogovor. Prošli proračun smo usvojili sa 17:1, a rebalans jednoglasno.Uslijedilo je šestomjesečno izvješće o izvršenju proračuna koje vijećnici HDSSB-a i SDP-a nisu htjeli prihvatiti, iako nije bilo primjedbi o izvršenju proračuna jer je, kako je rekao vijećnik HDSSB-a "to politika".

Osobno me to malo povrijedilo jer smo doista utrošili ogroman trud u godini i pol dana na stabiliziranju gradskog proračuna i tvrtki u vlasništvu grada o čemu sam dosta rekao. Da nismo pobijedili na izborima da nije došlo do promjene u upravljanju gradom, da nismo imali znanja, iskustva, sposobnosti da donosimo odlučne i ispravne odluke grad bi zajedno sa svojim tvrtkama krahirao i završio u bankrotu. Ovaj posao odradio sam sa svojim timom, najbližim suradnicima, i svima koji se tu prepoznaju, hvala na suradnji.

Zato me neprihvaćanje polugodišnjeg izvršenja proračuna malo pogodilo. Bilo je primjedbi da se ne poštuju projekti i programi pojedinih političkih stranaka. Moramo zato o nekim stvarima sjesti i razgovarati.

Bilo je prigovora da nisu isplaćena neka sredstva i da se nisu pratili neki programi. Moram reći da se radi o polugodišnjem izvješću, a ne godišnjem. Aludiralo se i na društvene djelatnosti. U Odsjeku za društvene djelatnosti zatekli smo nered, nerad, nezakonitosti. Pitanje je kako je to uopće funkcioniralo proteklo vrijeme. Sistematizacijom smo ustrojili Odsjek društvenih djelatnosti, imenovali gospođu Mihaelu Đeraj za voditeljicu odsjeka. Uz vodstvo moje zamjenice za društvene djelatnosti Ljiljane Lukačević, organizirali su ovaj segment poslova i aktivnosti sa odličnom ocjenom, uzor drugima. Da bih govorio o aktivnostima u području društvenih djelatnosti, što je sve urađeno i odrađeno u proteklih godinu dana, trebalo bi mi isto ovoliko vremena i prostora , ali to zasigurno zna bolje iznijeti moja zamjenica.

Kako će se porez na dohodak odraziti na gradski proračun?

Povećava se neoporezivi dio dohotka sa 2.200 na 2.600 kuna. Prema našim izračunima to će biti oko 1,6 milijuna kuna manje u Proračunu i taj dio sredstava morat ćemo umanjiti kroz neka davanja. Neće se odnositi na plaće, ali sva ostala davanja iz proračuna vjerojatno ćemo morati umanjiti za 20-ak posto jer država nije ništa službeno donijela na koji način ćemo to nadomjestiti, na koji način ćemo to kompenzirati .Bojim se da je to utvrđeno nekim političkim predizbornim aktivnostima s ciljem da pojedine jedinice lokalne samouprave ostanu bez financijskih sredstava i same se od sebe ugase ako ne budu mogle financirati obveze.

Imate li razloga ove godine za zadovoljstvo?

Puno je toga napravljeno kao recimo uređenje gradske bine u centru grada, na šahovnici, i mnoge druge manje projekte. Sugrađani prepoznaju drugačije vođenje grada. Krajem ove godine i početkom sljedeće završit ćemo velike značajne projekte, započeti druge, sve će naravno ovisiti o financijama. Odradili smo neke poslove koje su godinama razne strukture bezuspješno pokušavale. Moramo se pohvaliti da je Grad Nova Gradiška dobio prestižno priznanje Grad prijatelj djece. Od 565 gradova i općina u RH ulazimo kao 46 obitelj prijatelja djece. To je veliko priznanje za Grad o kojemu će se govoriti. Želim zahvaliti svojoj zamjenici Ljiljani Lukačević i svim ljudima iz Koordinacijskog tima na dobro odrađenom poslu, te svima koji svojim aktivnostima rade s djecom i za djecu.

U aktivnosti koje smo provodili uključeni su svi moji suradnici, od zamjenika do užeg tima i direktora tvrtki u vlasništvu grada. Svatko od njih imao je svoju obvezu i odgovornost.

Naslijedili smo ljude koji su funkcionirali na dizanju kredita, netransparentnom i nezakonitom trošenju proračunskih sredstava. Šteta koju su oni napravili ovom gradu je golema.

Proračun grada je relativno mali i sa sredstvima kojima raspolažemo moramo se snalaziti. Velika su davanja za razne društvene djelatnosti, pomoći mladima, stipendistima, Savezu športova i ostalima. Ako se to usporedi s nekoliko godina unazad, vidi se da se daleko više sredstava daje za udruge i društvene djelatnosti.

Unatoč racionalizacijama, koje su bile nužne u stabiliziranju Proračuna, nisu izostala davanja i potpore socijalno ugroženim skupinama. Potpore su dobivale obitelji i socijalno ugroženi građani, umirovljenici. Nitko nije uskraćen za pomoć tko je na nju imao pravo.

Share
 

Komentari  

 
#2 Luella 2019-09-15 22:35
I have noticed you don't monetize cajtung.com, don't waste your traffic, you can earn extra bucks
every month with new monetization method. This is the best adsense
alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle: murgrabia's tools

my web page ... BestMarion: [obrisano]s[obr isano]tinyTommi e.blogspot.com
Citat
 
 
#1 MARIA JORGE 2016-09-20 22:10
Jeste li u potrazi za ulaganja i privatni kredit? Traži više nema, jer ste na pravom mjestu za zajam rješenja upravo ovdje! Global Finance Limited dati kredite tvrtkama i pojedincima na niske i pristupačne kamatne stope, molimo da nas kontaktirate putem e-maila putem: (mariajorgeglob alfinance@gmail .com)

Primjena podataka

1) Ime:
2) Država:
3) Adresa
4) Država:
5) Spol:
6) Bračni status:
7) Zanimanje:
8) Broj telefona:
9) Trenutni položaj u mjestu rada:
10) mjesečni prihod:
11) potrebno Iznos kredita:
12) trajanje kredita:
13) Namjena kredita:
14) Religija:
15) Jeste li primijenjena prije:
16) Datum rođenja:
Hvala ti.
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Kolumne: Mario Filipi, dipl. pol.

Hrvatska i svijet
Kolumne: Mario Filipi

Kolumne: Prof. Ante Gradiška

Caro diario!
Kolumne: Prof. Ante Gradischa

LAG Zapadna Slavonija
 
Otvoren novi caffe bar u Benkovićevoj 16
 

Pomozite pronaći nestale

Klikni za više informacija
Nacionalna evidencija nestalih osoba