Interview: Željko Bigović PDF Ispis E-mail
Autor Ksenija Lipičanin   
04. prosinca 2015.

RAZGOVOR S ŽELJKOM BIGOVIĆEM, GRADONAČELNIKOM NOVE GRADIŠKE

U 2015. GODINI SE DOSTA TOGA USPJEŠNO I ODGOVORNO ODRADILO

Bliži se Dan grada i kraj godine, vrijeme kad se ogledaju i zbrajaju rezultati i postignuća uloženih napora gradske vlasti i uprave, te koliko smo svi skupa doprinijeli vlastitom boljitku življenja. Što o tome svemu misli Željko Bigović, gradonačelnik zamolili smo ga da kaže za čitatelje Cajtunga.

Kako biste ocijenili svoj rad i rad gradske uprave?

Teško je i nije umjesno ocjenjivati sebe i svoj rad. Naši sugrađani i porezni obveznici koji plaćaju obveze prema gradskom proračunu su ti koji donose krajnje ocjene uspješnosti rada svake gradske uprave. Komentari i ocjene ljudi su vrlo pozitivni. U gradu se vide značajne promjene, od građevinskih aktivnosti, odnosa prema društvenoj zajednici, ustanovama i udrugama, pozitivan dobar odnos prema sugrađanima. S pozicije gradonačelnika mogu kazati, a imam i argumente, da se u 2015. dosta toga uspješno i odgovorno odradilo na svim segmentima, od gospodarskog i komunalno-infrastrukturnog dijela, društvenih djelatnosti, aktivnosti i događanja koja grad čine zasebnom lokalnom jedinicom. Vjerujem da je to ono što naši sugrađani očekuju da gradske vlasti. Naravno da svi koji sudjelujemo u obnašanju političke odgovornosti, gradske uprave, ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada možemo i trebamo biti bolji i učinkovitiji.

Kakva je situacija u gospodarstvu i zapošljavanju?

Ono što nas posebno veseli je da smo u gospodarskom dijelu napravili značajne pomake po pitanju stvaranja preduvjeta za zapošljavanje i ostanak mladih ljudi u Novoj Gradiški. Početkom 2015. započela je s radom, a 16. ožujka službeno je otvorena tvornica Atlantic Grupa u industrijskoj zoni. U proizvodnim pogonima Atlantic Multipower d.o.o. u NG do sada je zaposleno 75 djelatnika u proizvodnji energetskih pločica za sportsku i rekreativnu prehranu. U skladu s preuzetim ugovornim obvezama Atlantic Grupe, tvornica bi trebala zapošljavati 160 djelatnika kada proizvodni pogoni budu radili u punom kapacitetu. Atlantic Grupa u tvornicu je uložila 125 milijuna kuna, a radovi su završeni u manje od godinu dana. U dogovoru s upravom Atlantic Grupe u Industrijskom parku imamo rezerviranu još jednu parcelu za nova ulaganja i razvoj na ovoj lokaciji. Ponovno ću istaknuti da smo u Atlantic Grupi dobili veliki brend i promotora naše Industrijske zone.

Druga velika investicija je izgradnja tvornice Klimaoprema. Ukupna vrijednost projekta izgradnje i opremanja nove tvornice iznosi 38 milijuna kuna. Službeno otvorenje tvornice biti će 10. prosinca 2015. godine. Tvornica ima 6.300 četvornih metara proizvodnog pogona. Investitor na kupljenoj površini ima namjeru, kako se bude širio posao, izgraditi nove proizvodne hale ukupne površine do cca 17.000 -18.000 četvornih metara. S obzirom da se radi o vrlo kvalitetnoj tvrtki koja svake godine bilježi značajan rast proizvodnje i izvoza očekujem da će svoje radno mjesto u dogledno vrijeme naći 200 naših sugrađana.To su dvije doista vrlo potentne firme koje svake godine knjiže veliki rast i razvoj. Jako sam sretan što su izabrali naš grad, naš Industrijski park za svoja ulaganja.

Uz ove dvije tvrtke i domaća tvrtka Elda d.o.o. u vlasništvu obitelji Darija Marenića kupila je proizvodnu halu u industrijskoj zoni. Trenutačno se radi na rekonstrukciji, osuvremenjivanju i opremanju proizvodnog pogona da bi zadovoljio potrebe i visoke standarde proizvodnje koja će se odvijati na ovoj lokaciji uz zapošljavanje novih radnika.

Industrijski park Nova Gradiška jedna je od najkvalitetnijih i najkonkurentnijih destinacija u Republici Hrvatskoj. Završetkom izgradnje dijela južne obilaznice Grada Nova Gradiška u dužino od oko 2,5 kilometara dobio se direktan izlaz na autocestu što industrijskoj zoni daje dodatnu kvalitetu i atraktivnost.

Uložena su značajna sredstva u izgradnju cestovne, komunalne i druge infrastrukture u industrijskoj zoni. Naša gradska tvrtka Industrijski park d.o.o. ugovorila je i platila HEP – u projektiranje trafostanice 2 puta po 10 megawata. Ukupna investicija iznosit će cca 5 mil. kn. Sadašnji kapaciteti električne energije i instalirane snage su gotovo potrošene. Očekujemo i razgovaramo s potencijalnim investitorima. Za nove investitore i njihove potrebe velikih strujnih kapaciteta morali smo pristupiti izgradnji nove trafostanice velikih snaga. Moram naglasiti da je i TANG d.o.o. u 2015. godini zaposlio tridesetak novih djelatnika. Tvrtka radi jako dobro, plaće su redovite, svakog prvog u mjesecu. Preseljenjem proizvodnje iz matične tvrtke u Italiji, razvojem novih proizvoda ova naša tvrtka trenutačno zapošljava 117 radnika i zasigurno će nastaviti daljnja zapošljavanja i u 2016 godini.

Drvna industrija ima veliki potencijal na našim prostorima. U prostru bivše Slavonija radinosti zaživjela je proizvodnja tvrtke Vedrana d.o.o. koja zapošljava 75 radnika. Dobro i kvalitetno rade za izvoz. Kako se opremaju novim strojevima tako i zapošljavaju nove radnike. DING je jedan veliki teret grada Nove Gradiške i gradskog proračuna. Za njegova kreditna zaduženja Grad je izdao jamstva u iznosu od 2 milijuna kuna. U 2013. / 14. godini smo kroz kapitalne potpore rješavali obveze prema Zagrebačkoj banci. Sada smo u fazi da sa strateškim partnerom tvrtkom FIMA d.o.o. dogovaramo prijenos poslovnih udjela sa DING-a na tu tvrtku. U postupak je uključena i Zagrebačka banka kod koje DING još uvijek ima kreditno zaduženje od 4 milijuna kuna. Poznato je da je DING digao dva kredita u iznosu od 5,5 milijuna kuna za nabavku opreme od kojih treba otplatiti još 4 milijuna kuna. Zagrebačka banka je dala predah u otplati anuiteta do 31.ožujka 2016. godine, napravljen je moratorij na otplatu kredita, napravljen je reprogram kredita gdje je u sudužništvo uključena i Fima kao strateški partner DING-a.

S obzirom da ste preuzimajući dužnost gradonačelnika u gradskom proračunu zatekli veliki minus, kakvo je stanje sada u proračunu?

Grad Nova Gradiška po izvornom proračunu ne može se pohvaliti nekim velikim sredstvima jer ona iznose nešto malo iznad 29 milijuna kuna. Poznata je situacija koju smo zatekli. Na računu je bio minus od 7,5 milijuna kuna, obveze prema Hrvatskim vodama iznosile su 1,4 milijuna kuna, a prema Hypo banci za vraćanje kredita od 1,1 milijun kuna. Bio je prenijet gubitak iz prethodnog razdoblja od 4 milijuna kuna i hipotekarna zaduženja prema Zagrebačkoj banci za nekretnine u vlasništvu grada u iznosu od 17 milijuna kuna.

Sada smo u situaciji da je dug prema Hrvatskim vodama isplaćen, kredit prema Hypo banci u cijelosti je zatvoren,uredno otplaćujemo kredit Zagrebačkoj banci i imamo pozitivan saldo u na računu Grada. Obveze za sve investicije koje smo imali u 2015.godini na području grada plaćali smo na vrijeme. Nijedan izvođač radova nije morao čekati plaćanje izvan ugovorenih rokova. Situacija se popravlja i ide na bolje jer smo se racionalno ponašali. Od 2015.godine Grad Nova Gradiška je po klasifikaciji Vlade RH uvršten u dugu kategoriju razvijenosti tako da smo po pitanju vraćanja poreza ove godine na osnovu prijava naših sugrađana vratili 4,5 milijuna kuna koji su išli na teret gradskog proračuna. Prošle godine taj je povrat iznosio 1,3 milijuna kuna. U prvoj polovici godine nismo imali točnu informaciju koliko će povrat poreza ukupno iznositi. Računali smo da će to biti oko 3 milijuna kuna tako da nas je iznos od 4,5 milijuna kuna jako iznenadio. Radi dobrog upravljanja gradskim proračunom nije došla u pitanje isplata plaća i drugih obveza prema korisnicima proračuna. Iako u srpnju, kolovozu i rujnu nismo imali priljev od poreza na dohodak, obaveze prema svima izvršavali smo na vrijeme pa sam i stoga zadovoljan.

Grad izdvaja znatna sredstva za društvene djelatnosti. Što možete reći o tome?

Nadam se da su zadovoljni i korisnici gradskog proračuna jer su do sada namireni prema zahtjevima i programima u planiranim iznosima. U 2015. godini za stipendiranje studenata i učenika izdvojeno je 247.200 kuna, za nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola, za postignute rezultate na državnim natjecanjima 9.000 kuna, a za 157 učenika prvih razreda osnovne škole za pakete osnovnog školskog pribora izdvojeno je 32.520 kuna. Za udruge proizašle iz Domovinskog rata isplaćeno je 80.243 kune, a za udruge u kulturi 183.223 kune. Za udruge u području zdravstvene skrbi i skrbi za obitelj i djecu izdvojeno je 49.983. kune, a za udruge u tehničkoj kulturi 17.500 kuna. Za program razvoja sporta osigurana su sredstva u iznosu od 1.1 milijun kuna, do sada je isplaćeno 998 500,00 kuna, a iz tekuće pričuve gradonačelnika namijenjene za sport isplaćeno je 38.500 kuna. Tijekom cijele ove godine bilo je brojnih događanja u životu udruga što je Grad financijski poticao no zbog ograničenog prostora sve ne možemo nabrojiti.

Grad pomaže i socijalne programe. O čemu je riječ?

U 2015.godini pomoć za podmirenje troškova stanovanja dobilo je 147 korisnika u ukupnom iznosu od 391.797 kuna, a jednokratnu novčanu pomoć dobile su 33 obitelji u ukupnom iznosu od 45.000 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva dobit će 313 korisnika u ukupnom iznosu od 297.350 kuna.Do kraja godine pomoć u iznosu od 300 ili 500 kuna dobit će umirovljenici koji podnesu zahtjev Gradu i koji budu ispunjavali uvjete propisane odlukom.Prije početka nove školske godine 51 učenik, polaznik osnovne škole, dobio je pomoć za kupnju školskog pribora i udžbenika u ukupnom iznosu od 18.400 kuna. Grad je sa 16.000 kuna sufinancirao ljetovanje desetero djece na otoku Hvaru u organizaciji Društva "Naša djeca". Povodom blagdana Uskrsa posjetio sam obitelji sa 6 i više djece i uručio im prigodne poklon pakete ukupno vrijedne 8.937 kuna. Nije izostalo ni sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića pa je potpora u iznosu od 10.860 kuna isplaćena za petnaestero djece. Isplaćena je i potpora roditeljima za novorođenu djecu u iznosu od 2.000 kuna po djetetu. Ukupno je tijekom godine za 80 obitelji isplaćeno 160.000 kuna, a u prosincu potporu će dobiti još 33 obitelji.

Koje su najveće investicije u gradu?

Od većih infrastrukturnih investicija u gradu je zasigurno sanacija odlagališta Šagulje-Ivik u koju je u 2015. godini i otvaranje nove plohe utrošeno 9.3 milijuna kuna od kojih je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namirio 75, a Grad 25 posto u iznosu od 2,4 milijuna kuna. Dobili smo uporabnu dozvolu za novu plohu pa se komunalni otpad s područja grada i šire zbrinjava po visokim europskim standardima. Doći će i do saniranja starog brda odlagališta komunalnog mješovitog otpada. Važno je istaknuti da su u tim poslovima sudjelovale i domaće tvrtke.Nastavljeni su radovi na magistralnom cjevovodu Ljupina-Prkos. Dodatni radovi stoje oko 1,6 milijuna kuna pa se očekuje da ih Hrvatske vode prihvate. Radovi su došli do Male i očekujemo njihov nastavak. Obavlja ih Vodoprivreda Nova Gradiška, a Grad sa deset posto sudjeluje u sufinanciranju investicije koja iznosi 8 milijuna kuna.

Sve veseli, posebno mještane Male, što smo završili obnovu dom Mala. Ukupna investicija iznosi 1,45 mil. kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije platilo 722.000 kuna, FZOEU 297.000 kn, a udio Grada iznosio je 422.000 kuna. Uredili smo i asfaltirali pristupno parkiralište domu kao i betoniranje dvorišnog prostora. Opremili smo dom novim stolovima i stolicama tako da to sve lijepo i elegantno izgleda. Obnovljeni dom je od velikog značaja za udruge iz Male i rad Mjesnog odbora, ali i za potrebe Grada, udruga, pa i samih građana jer se u njemu mogu održavati razna događanja i manifestacije.

Završena je obnova gradske upravne zgrade. Ukupna investicija iznosi 1,55 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaća 60 % troškova, a Grad ostatak investicije. Dobili smo energetski učinkovitu i lijepu zgradu koja svojim izgledom privlači pozornost. Njenom obnovom, izolacijom i izmjenom stolarije sigurno ćemo uštedjeti 60 posto na troškovima grijanja.

Napokon je završena i obnova Dječjeg vrtića "Radost" koji je od 2010. godine kisnuo i propadao, a s radovima se nije kretalo s mjesta. Tražili smo i dobili krajem 2013. od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dozvolu za vođenje poslova javne nabave, odabira izvođača i postupak provedbe radova. Kompletan vrtić jer završen, od podruma do krova, a vrijednost radova iznosi 4,1 milijun kuna. MRRFEU financiralo je 2,5 mil. kuna. Napokon su se djeca uselila u potpuno obnovljeni lijepi dječji vrtić. Priprema se i projekt za obnovu Dječjeg vrtića "Maslačak" i zgrade Doma kulture. Ove dvije zgrade po završetku projektne dokumentacije kandidirati ćemo u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kako bismo iskoristili mogućnosti sufinanciranja. Trenutačno se radi na obnovi Doma hrvatskih branitelja koji će biti završen do kraja godine. Vrijednost radova iznosi 778.000 kuna od kojih će Grad namiriti 303.000 kuna. Izmijeniti će se krovište i stolarija, obnoviti fasada i zgrada će biti energetski učinkovita. Bit će napravljene i dvije rampe, jedna pristupna s nogostupa iz Ulice Zrinskih, a druga pokretna za dostupnost prostorija na katu, tako da će zgrada biti pristupačna i osobama koje se služe invalidskim kolicima.

Gradski muzej izvana je obnovljen i jako lijepo izgleda. Napravljen je projekt za završetak radova na unutarnjem uređenju, odabrani su izvođač i nadzor i radi se na unutarnjem uređenju. Vrijednost radova je 2,57 milijuna kuna. Očekujem da će u tijeku 2016. godine radovi biti završeni. Dobili smo potporu Ministarstva kulture u iznosu od 800.000 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira strojarsko opremanje i rasvjetu sa 664.000 kuna. Očekujemo pomoć i iz županijskog proračuna.

U Ljupini se obnavljaju klupske prostorija NK "Slaven". Zamjenjuje se stolarija i uređuje fasada, tako da će i taj objekt biti energetski učinkovit. Radovi bi do početka prosinca trebali biti završeni. Istaknuo bih da su na investicijama koje su realizirane u gradu kao izvođači radova bile tvrtke s područja Nove Gradiške i okruženja. To je vrlo bitno za zaposlenost naših ljudi i ukupnu direktnu potrošnju na našem području.

Tvrtka "Slavča" u vlasništvu je Grada, bila je znatan teret Gradu? Kakvo je sada stanje u tvrtki?

"Slavča" je tvrtka koja je uz DING bila najveći teret gradskom proračunu. Zatekli smo ju sa 43 milijuna kuna obaveza prema dobavljačima. Iz predstečajne nagodbe izašla je s 23 milijuna kuna obveza. Tvrtka je pozitivno poslovala u 2014. godini, a pozitivno poslovanje očekujemo i u 2015. godini. Slavča je nositelj vodno-komunalne infrastrukture ne samo na području grada Nove Gradiške već i na području općina Okučani, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška, Cernik, Staro Petrovo Selo. Početkom studenog potpisan je ugovor s Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava, sufinanciranju i partnerstvu u realizaciji projekta nazvanog "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška". Radi se o investiciji vrijednoj 175 milijuna kuna, koja će na području aglomeracije, koja uz Novu Gradišku obuhvaća i općine Cernik i Rešetari, do kraja 2017. godine riješiti dva velika komunalna zahvata, opskrbu vodom i odvodnju. Svrha projekta poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje na cijelom našem aglomeracijskom području. Povećati postotak priključenosti domaćinstava na sustav vodoopskrbe i odvodnje te očuvanje prirodnih resursa zdravog okoliša i poboljšanja uvjeta života i rada naših ljudi.

Prema Vašem mišljenju može li se Nova Gradiška nazvati čistim i urednim gradom?

Što se tiče uređenja i izgleda grada smatram da građani mogu biti zadovoljni. Tvrtka ODLAGALIŠTE d.o.o. zajedno s Gradom i FZOEU investirala je u novu opremu. Uz novokupljene kamione podizače i smećare nabavljeno je nekoliko tisuća kanti za odlaganje otpada, a uređeno je i opremljeno trideset zelenih otoka. Ukupne investicije u ovom području bile su oko 2,8 mil. kuna. EKO KONG d.o.o. uz redovne djelatnosti održavanja, kroz investicijska ulaganja dodatno doprinosi obnovi i unapređenju komunalne infrastrukture. Uz to pomaže osnovnim i srednjim školama na uređenju zgrada i okoliša škola. Svi gosti koji su bili u našem gradu na ovogodišnjim manifestacijama vrlo su pohvalno kazivali o uređenosti i izgledu grada. Naši prijatelji iz Herzogenauracha, koji su bili na obilježavanju 35. obljetnice prijateljstva, kao i gosti na Međunarodnom stručnom skupu posvećenom proznom i kazališnom piscu Miri Gavranu, te gosti na otkrivanju biste Josipu Jurju Strossmayeru, smatraju da imamo lijep i uredan grad. Dodao bih da su bili oduševljeni gradom, ali i našim gostoprimstvom. Gradsko groblje lijepo je uređeno. Gradska tvrtka EKO KONG zadužena za održavanje groblja tijekom cijele godine radi na njegovom uređenju.

Ove godine izgrađene su nove staze, napravljena nadstrešnica i postavljene klupe, radi se na ogradi groblja. Prošle godine je izgrađena pješačka i biciklistička staza u Gajevoj ulici, ove godine je napravljeno dvije trećine pješačke staze u Željezničkoj ulici, a iduće godine završit ćemo pješačku stazu u cijelosti.

U Benkovićevoj ulici od podvožnjaka do semafora kod Kauflanda izgradili smo primjerenu kvalitetnu pješačku stazu kojom se služi velik dio građana naselja Jug kao i učenici OŠ Mato Lovrak . Sanirana su i obnovljena parkirališta u Ulici Miroslava Kraljevića. U ove investicije utrošeno je preko pola milijuna kuna. Još ove godine u Ulici Ljudevita Posavskog izgradit ćemo pješačku stazu i autobusno stajalište s nadstrešnicom za đake Osnovne škole "Mato Lovrak". Početkom naredne godine krećemo s uređenjem kolnika i pješačkih staza u Ulici svetog Roka, s vodovodom i kanalizacijom u Ulici svetog Vida, te izradom projekta za uređenjem te ulice. Do kraja ove godine bit će gotov projekt pješačkih staza i projekt društvenog doma u naselju Ljupina.Ta dva projekta namjeravamo kandidirat na mjeru 7 ruralnog razvoja i financiranje iz EU. S obzirom da je to naselje ima 5000 stanovnika možemo projekte kandidirati i na tu mjeru.

Planiramo nastaviti s obnovom i rekonstrukcijom i drugih pješačkih staza, te na druge načine doprinijeti da grad bude mjesto ugodnijeg življenja. S tom smo namjerom održali sastanke s vijećima mjesnih odbora. Čuli smo njihove prioritete za naredne godine, što ćemo imati u vidu i prema raspoloživim sredstvima u proračunu ih rješavati.Na zahtjev mjesnih odbora ove smo godine asfaltirali igralište za male sportove u Prvči, a u naselju Jug kupili zemljište, izgradili i opremili dječje igralište. Oko ove aktivnosti jedan zluradi medij insinuirao je da sam kupio zemljište od stranačkog kolege. Kupljeno je 7500 metara četvornih zemljišta po cijeni 38000 kn od jedne starije osobe, bake i majke 3 sina koji su sudionici Domovinskog rata. Namjera nam je da konkretno radimo za dobrobit djece i mladeži, a ne samo da budemo Grad prijatelj djece na papiru. U skladu s našim mogućnostima vodimo brigu o djeci i njihovim potrebama pa će tako do konca 2015. godine biti obnovljena i novim rekvizitima opremljena dječja igrališta na području cijeloga grada.

Od ostalih aktivnosti izdvojio bih da je Grad sufinancirao program samozapošljavanja i utrošio 114.000 kuna za 23 novozaposlena radnika s područja Nove Gradiške.Grad je u cijelosti sufinancirao troškove izobrazbe za dobivanje certifikata za rukovanje pesticidima i 94 osobe je prošlo tu naobrazbu. I ove su godine realizirani javni radovi. U programu komunalnih radova radi 40 osoba, u programu "Romi za Rome" 10, a u programu Pomoć i njega u kući 16 osoba.. Jedan dio radova završava početkom prosinca, a drugi u siječnju 2016. godine. Izuzetno sam zadovoljan i sretan što smo u Novoj Gradiški otvorili izvanredni dislocirani prediplomski Studij sestrinstva.Potpisao sam ugovor s Medicinskim fakultetom iz Osijeka o organiziranju Studija sestrinstva u narednih 4 godine.

Zahvaljujem doc. dr. Zoranu Jukiću voditelju nastavne baze Medicinskog fakulteta u našoj bolnici, prof. Aleksandru Včevu dekanu MFO i njegovim suradnicima, rektoru Sveučilišta J.J. Strosmayer prof. Željku Turkalju, Županiji brodsko-posavskoj, te svima koji su sudjelovali u ovom značajnom projektu. U ovoj akademskoj godini upisano je 65 studenata, interes je bio nekoliko puta veći. Ovo je povijesni događaj za Novu Gradišku. U ovom području imamo u planu nove aktivnosti u narednim godinama.

U sklopu ovih aktivnosti obilježili smo 200 godina od rođenja biskupa Josipa Juraja Strossmayera. Svečanom akademijom i otkrivanjem biste odali smo poštovanje velikanu naše povijesti koji je zadužio hrvatski narod svojim radom i djelovanjem.

Što se planira s gradskim bazenom, novom javnom rasvjetom i priprema li se Advent?

Pozvat ću predstavnike koordinacije, političkih stranaka i prezentirati im projekt uređenja bazena kako bismo odlučili hoćemo li ga realizirati. Financijski projekt stoji preko dva milijuna kuna i moramo odlučiti na koji način ga financirati.U 2016. godini ići ćemo u postupak rekonstrukcije i izgradnje nove javne rasvjete u gradu, uvođenju led rasvjete na području cijelog grada. Išli bismo po modelu ESCO financiranja, koji Grad Novu Gradišku ne bi stajao ništa, a investicija bi se isplaćivala kroz uštede potrošene električne energije. Ići ćemo kroz javnu nabavu i odabrati najboljeg ponuditelja. Rasvjeta u gradu je zastarjela, sa žaruljama koje se više na tržištu ne mogu kupiti. Želja nam je da manifestaciju Advent u našem gradu izvučemo iz Društvenog doma i da s, kao u drugim gradovima, događa na ulici. Razgovaramo s izlagačima i ako oni ideju prihvate, postavili bismo u centru grada veliki šator, a kućice i štandove koje imamo dali bismo besplatno na uporabu.

Ove sezone u centru grada postavili bismo klizalište dimenzija 30x15 metara. Otvorenje bi upriličili za Svetog Nikolu te tako zasigurno obradovali djecu, mlade i one koji se osjećaju mladima i vole zimske sadržaje ove vrste. Na realizaciji svih ovih projekata i programa zahvaljujem mojim zamjenicima gospođi Ljiljani Lukačević, gospodinu Dariju Banu, suradnicima u gradskoj upravi, direktorima i zaposlenicima tvrtki u vlasništvu grada, gradskim ustanovama, te svima onima koji su doprinijeli projektu boljeg življenja u našemu lijepome gradu.

Share
 
Povezani tekstovi :

» Konferncija za novinare Grupe birača Željka Bigovića

O AKTUALNIM I ZA GRAD VAŽNIM TEMAMAGradski vijećnici Liste grupe birača Željka Bigovića održali su 9. lipnja konferenciju za novinare na kojoj su govorili o nekoliko aktualnih političkih i za život Novogradiščana važnih tema. Osim osvrta...

» Željko Bigović - Zahvala biračima i čestitka

Poštovani birači, dragi sugrađaniu ime kandidata s Liste br. 1 i osobno zahvaljujem svim biračima koji su nam dali svoj glas na proteklim izborima. Svaki vaš glas nama je veliko ohrabrenje i poticaj da se još odlučnije suočimo s...

» Ministri gospodarstva i pravosuđa u Novoj Gradiški

MOST - PLATFORMA NEZAVISNIH LISTA DAJE PODRŠKU ŽELJKU BIGOVIĆUTomislav Panenić i Ante Šprlje, ministri gospodarstva i pravosuđa boravili su 17. ožujka 2016. u Novoj Gradiški, razgovarali i družili se s Željkom Bigovićem, kandidatom za...

» Interview: Željko Bigović

RAZGOVOR SA ŽELJKOM BIGOVIĆEM, NOVOGRADIŠKIM GRADONAČELNIKOM Nova gradska vlast uštedjela 3 milijuna kunaPet mjeseci prošlo je od uspostavljanja nove gradske vlasti u Novoj Gradiški na čelu s gradonačelnikom Željkom Bigovićem. O...

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Kolumne: Mario Filipi, dipl. pol.

Hrvatska i svijet
Kolumne: Mario Filipi

Kolumne: Prof. Ante Gradiška

Caro diario!
Kolumne: Prof. Ante Gradischa

LAG Zapadna Slavonija
 
Otvoren novi caffe bar u Benkovićevoj 16
 

Pomozite pronaći nestale

Klikni za više informacija
Nacionalna evidencija nestalih osoba