STARA GRADIŠKA Ispis
Autor Franjo Samardžić   
10. listopada 2019.

Počinje gradnja novog mosta na Savi kod Stare Gradiške

 

Ugovor o izgradnji mosta polovicom linja potpisali su predstavnici BiH i poduzeća “Hrvatske ceste” sa predstavnicima tvrtke “Integral inženjering” iz Laktaša, koja je, u konzorciju  sa tvrtkama “Đuro Đaković montaža” i “Zagreb-montaža”, dostavila najpovoljniju ponudu od 23,49 miliona eura.  Ugovorom je predviđeno da radovi, od uvođenja izvođača u posao budu završeni u roku od 30 mjeseci. Novi most će omogućiti  uspostavu najbrže i najkraće cestovne veze od Zagreba prema Banjoj Luci i Sarajevu autocestom koja je izgrađena do Doboja kao dio koridora E661 koji predstavlja transverzalnu vezu srednje Europe i Jadranskog mora, protežući se od Balatona u Mađarskoj do Splita.  Dio  tog veoma značajnog prometnog projekta je izgradnja brze ceste od  Stare Gradiške do  Autoceste  i Okučana  i veoma je značajna za Općinu Stara Gradiška i njeno stanovništvo.

Projekt dionice Okučani - granica BiH, dužine oko 9,5 kilometara, osim mosta obuhvaća i gradnju četvero-tračne ceste od postojećeg cestarinskog prolaza Okučani na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac do mosta preko Save, uključujući  i most preko Struga, gradnju novoga graničnog prijelaza te novog čvorišta Novi Varoš sa spojnom cestom. U proračunu HC-a za ovu godinu za dionicu je predviđeno 2,14 milijuna kuna, i to za zemljište 700.000 kuna te za projektiranje 1,44 milijuna kuna. Procjenjuje se da će gradnja dionice Okučani - Stara Gradiška stajati  oko 40 milijuna eura.