OPĆINA CERNIK

Ekološko-edukativne akcije sakupljanja otpada

Općina Cernik sve aktivnije provodi mjere i radnje kako bi osigurala zakonom predviđeni način gospodarenja otpadom te uklonila divlja odlagališta na koja nesavjesni pojedinci odbacuju svoj otpad. Uz niz poduzetih mjera, općina je odlučila učiniti i korak dalje te kroz konkretne aktivnosti upozoriti na važnost pravilnog postupanja s otpadom. U skladu s mjerama za izbjegavanje nastanka otpada, tijekom 2019. godine planirane su i provedene dvije ekološko-edukativne akcije sakupljanja otpada. Prva akcija je održana 08.06.2019., a druga 12.10.2019.god. Tijekom prve akcije naglasak je dan na sakupljanje odbačenog otpada sa divljih deponija u čemu je sudjelovalo 50-tak mještana.

Organizirano su sudjelovali i pripadnici DVD-Cernik Off road udruga “Crveni dol” i drugi. Tom je prilikom načelnik općine  Vitomir Žakić  upoznao nazočne s postojećim načinom gospodarenja otpadom te mjerama koje općina poduzima. Posebno je naglasio potrebu mijenjanja svijesti i navika kada je u pitanju postupanje s otpadom te izrazio nadu kako će i ova akcija potaknuti veliki broj stanovnika Općine da odgovorno postupa s otpadom. Komunalni otpad treba odvojeno prikupljati i on onda postaje sirovina. Zato je u naseljima postavljen veći broj zelenih otoka koji će se po potrebi reorganizirati i dopuniti, a u koji građani mogu odložiti papir, plastiku, papir i sl. Također i novi način prikupljanja otpada omogućava da se na kućnom pragu odvoje sve korisne komponente komunalnog otpada, dok se samo ostatni i neiskoristivi otpad odlaže na odlagalištu Šagulje. U tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta, čijom izgradnjom će se zaokružiti sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Tijekom akcije većina otpada je uklonjena sa divljih odlagališta Klačinac, Veliki vinograd i uz prometnicu Cernik – Baćindol. Na odlagalište „Šagulje“ je u suradnji s Odlagalištem d.o.o. odvezeno oko 5 t prikupljenog otpada. U drugoj akciji, odaziv građana je bio također velik te je 50-tak okupljenih uz znane lokacije (Klačinac, Veliki vinograd) uređivalo i prostor oko dvorca „Kulmer“ te su iz istog uklonili razne vrste otpada (ambalažni, papir, drvni otpad, raspadnuti dijelovi namještaja i sl.) Sav prikupljeni otpad kao i u prvoj akciji je predan novogradiškoj tvrtki Odlagalište d.o.o. na zbrinjavanje.

 

Slične objave