Lov i ribolov

Radinje "Lovna kuća" , tel. 035/383-125.

Radinje "Lovna kuća" , tel. 035/383-125.
Šumarija Nova Kapela, tel. 035/384-026. Istočno od grada, na staroj cesti prema Slavonskom Brodu, podno Požeške gore na padinama prema Savi, prostire se Nova Kapela, jedna od prostorno najvećih općina. Na području općine nalazi se lovište "Radinje" sa bogatim biljnim i životinjskim svijetom, gdje uz lovne vrste ptica i divljači obitavaju i rijetke vrste kao što su orao štekavac i crna roda. Za lov i ribolov je uređena Lovna kuća sa osam soba i vlastitom kuhinjom.

 

Međustrugovi
MAURIK d.o.o. 35430 Gređani, Gređani 51
Lovna kuća, tel. 035/8900-300, 8900-301, 8900-302.

Sportski ribolov
Sportsko ribolovna udruga "Klen" i Sportsko ribolovna udruga "Mrena" pružaju velike mogućnosti organizacije i odlaska na ribolovne destinacije Orašje kod Cernika, Kamen kod Mačkovca (Sava), Strugove (Mali i Veliki), Staraču, ili po dogovoru na druga ribolovna područja uz odgovarajuću dnevnu naknadu. Informacije kod gospodina Damira Valkovića,
Gundulićeva 9, Nova Gradiška, telefon 035/364-831.

Sve vrste mamaca i vrhunski ribolovni pribor možete nabaviti u dvije izvrsno opskrbljene trgovine u gradu.

 

Slične objave