NOVA GRADIŠKA

Izvođač radova otklanja propuste u na Trgu kranja Tomislava

NOVA GRADIŠKA,  10.  veljače 2021-  Gradska uprava obavještava građane da je u tijeku otklanjanje nedostataka na rekonstruiranom sjevernom dijelu Trga kralja Tomislava. Ispred gradske upravne zgrade.

-Tvrtka „Kala d.o.o.“, kao izvođač radova je o nedostatcima informirana dopisom zamjenika gradonačelnika od 8. listopada 2020. godine, a veći dio primjedbi se odnosi na uočeno slijeganje betonskih elemenata sa sjeverne strane linijskog slivnika što uzrokuje sporo otjecanje oborinskih voda. Izvođač je pozvan da uz kontrolu nadzornog inženjera otkloni navedene nedostatke te mu je ostavljena mogućnost da to učini u primjerenim meteorološkim uvjetima.

Budući se radi o primjedbama na izvedene radove koji su istaknuti tijekom jamstvenog roka, izvođač sukladno odredbama ugovora, sve radove sanacije izvodi o svom trošku - navodi se  u obavijesti.

 

Slične objave