BILI BRIG

Molili zagovor svetog Valentina

U Bilom Brigu, filijali vrbovačke župe, vjernici od davnine časte i svetog Valentina, čiji je kip na oltaru i na vitraju, moleći njegov zagovor za zdravlje duše i tijela. Tako je bilo i 14. veljače. Misu je slavio vlč Valent Furjan, vrbovački i štivički župnik. Misa je prikazana i za pokojnog župnika, vlč Stjepana Bakarića, koji je u vrbovačkoj župi,  služeći Bogu i čovjeku, proveo  22 godine. Vjernici su molili Gospodina  za njegovu plemenitu dušu.

Budući da je imendan sadašnjem župniku, Valentu Furjanu,  najprije mu je čestitala Štefica Valentić, u ime Udruge „Dubovac“ iz  Bilog Briga i u ime vjernika ovog sela, a zatim i Antun Strmotić, koji pomaže župniku vlastitim razglasom i drugom tehnikom,  posebno uz blagdan Male Gospe i hodočašća na Gospino polje.

                                                          

Slične objave