CERNIK

Uspješno završena karitativna akcija u Cerniku Advent 2022.

Karitativni odbor župe sv. Petra apostola Cernik uspješno je i ove godine organizirao karitativnu akciju Advent 2022. s ciljem pomoći potrebitima.

 Adventsku karitativnu akciju prikupljanja namirnica i donacija za potrebite u našoj Župi smo uspješno priveli kraju, a sada slijedi izvještaj o prikupljenim darovima i donacijama te o podjeli božićnih košarica potrebitima.

 

„Pri adventskoj karitativnoj akciji  prikupili smo puno više namirnica nego u prošloj uskrsnoj karitativnoj akciji. 17.12. smo uz pomoć volontera  slagali božićne košarice , a 20.12. smo podijelili 38 božićnih košarica za 38 potrebitih. Dobrovoljnim činom cerničkih obrtnika, udruga i vjernika prikupili smo ukupno 14,727,50 HRK, od čega smo bili primorani potrošiti 3600,00 HRK kako bi nadopunili namirnice za sve božićne košarice. Božićne košarice  su oslikala s božićnim motivima djece iz Osnovne škole, te je svaka košarica imala svoju božićnu čestitku upućenu potrebitima. Što mislite što je ključ uspjeha ove karitativne akcije? Ključ uspjeha ove karitativne akcije je iskazano naše zajedništvo  u čemu smo uključeni mi vjernici, naši obrtnici i udruge,naša djeca iz Osnovne škole sa svojim nastavnicima te naši svečenici i svi navedeni su pokazali zajedništvo na koje nas je pozvao Gospodin Spasitelj i koji nas je blagoslovio pri svim našim dobrim djelima u adventskoj karitativnoj akciji. Potrebiti su  sa velikom zahvalnošću primili Božićne košarice i uputili osobne cestitke za Božić svima onima koji su sudjelovali u ovoj adventskoj karitativnoj akciji.

 

- U ime potrebitih i u ime karitativnog odbora zahvaljujem se svim vjernicima koji su osjetili potrebu za darivanjem potrebitih. Zahvaljujem se Cerničkim obrtnicima,vjernicima ,Udruzi umirovljenika , HPD "Tomislav" i Udruzi vinogradara i voćara na novčanim donacijama. Zahvaljujem se gdin. Vladimir Matošević na donaciji kartonskih kutija za Božićne košarice. Zahvaljujem se gdin. Marijan Relković na čestim popustima pri izradi dokumentacije vezane za karitativnu akciju. Zahvaljujem se učenicima Osnovne škole "Matija Gubec" Cernik, njihovim učiteljima/učiteljicama i nastavnicima/nastavnicama te vjeroučiteljici Kseniji Savi i  ravnateljici Rezi Benković na oslikavanju božićnih košarica i  izradi božićnih čestitki. Zahvaljujem se predstavnicima i šikutorima filijala na suradnji i pomoći u ostvarenju uspjeha naše karitativne akcije. Zahvaljujem se općini Cernik na novčanoj donaciji te suradnji i pomoći oko podjele košarica. Zahvaljujem se volonterima Martini Glavaš, Anamariji Kit, Davidu Grgiću, Viktoru Vuku, Karli Đurić, Martinu Đuriću, Bernardu Đuriću, Pauli Kumić, Lovri Pendiću, Lauri Pendić, Jeleni Zec Rosić, Andrei Bator, Antunu Đuriću, Nikolini Terzić , Igoru Curiću, Mariji Đurić, Petru Terziću, Marini Stokić, Mateju Podkonjaku, Marijanu Vuku, Marti Žakić, Valentini Žakić, Josipu Žakiću te Zoranu Vuku na velikoj pomoći pri slaganju košarica. Zahvaljujem se svim našim svećenicima  jer su uvijek bili dostupni pripomoći i time su nam olakšali pri zahtjevnosti provođenja ove akcije. Zahvaljujem se web administratoru naše župe oko tehničke pomoći pri izradi plakata Advent 2022. i  za internet promidžbu same karitativne akcije. Zahvaljujem se predstavnicima Cajtung glede medijske promidžbe karitativne akcije. Zahvaljujem se članovima karitativnog odbora i njihovim obiteljima koji su dali svoj obol u karitativnom radu gdje su odvajali svoje slobodno vrijeme kako bi karitativnu akciju uspješno priveli kraju. HVALA dragom Bogu jer nam je otvorio oči i srca da uvidimo da trebamo pomoći našim potrebitima, jer nam je dao snagu i volju pri tom radu, jer nas je čuvao od svakog zla i vodio nas kroz rad, jer nam je omogućio da činimo dobra djela  darivajući potrebite.

 

Karitativni odbor nastavlja pomagati potrebite naše župe, a  sljedeća karitativna akcija slijedi za Korizmu. Naravno bez vaše pomoći to će biti neizvedivo. Ukoliko mimo karitativnih akcija želite bilo kako donirati potrebite u bilo koje doba godine, to možete učiniti preko naših svećenika, članova karitativnog odbora i moje malenkosti.

Čitateljima i djelatnicima Nezavisnih novogradiških novina "CAJTuNG" želim sretnu 2023. godinu i obilje zdravlja i Božjeg blagoslova u njoj.

 

Dejan Hadžikarić

 

 

 

 

 

Slične objave